Wet Maritieme Zones met algemene 34 stemmen aangenomen

De Nationale Assemblee (DNA) heeft dinsdag de ontwerpwet houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones) met algemene 34 stemmen aangenomen. Met deze wijziging kan Suriname haar maritieme grenzen verder uitbreiden. Met deze wijziging mag Suriname haar continentaal plateau uitbreiden tot 345 zeemijl. Een eventuele uitbreiding naar 350 zeemijl is ook mogelijk, indien daartoe overeenstemming wordt bereikt met het eiland Barbados. Na aanname van deze wet heeft voorzitter Jennifer Geerlings-Simons het parlement gefeliciteerd met deze wet en aangegeven dat Suriname een heel stuk zeegebied erbij heeft gekregen met veel mogelijkheden. Volgens Melvin Bouva, voorzitter van de commissie van rapporteurs, was het bijzonder van belang om de wet van 14 april 1978 bij te schaven vanwege het feit dat deze wet is opgesteld ten tijde van onderhandelingen van het Zeerechtverdrag. Hierdoor hebben de opstellers van de wet van 1978 geen gebruik kunnen maken van de definitieve tekst van dit verdrag. De wet van 14 april 1978 bevatte ook geen regeling over de definitie van de aansluitende zone en het continentaal plateau en het inhoudelijk regiem van deze zones. Ook was het belangrijk te komen tot een nadere definitie van de basislijn, die relevant is voor het bepalen van de buitengrens van de maritieme zone van Suriname. Gezien het feit dat het Zeerechtverdrag algemeen wordt geaccepteerd als het kader voor de regulering van rechten en plichten van kuststaten ten aanzien van hun maritieme zones, werd het wenselijk geacht de wijziging te plegen. De commissie van rapporteurs heeft verder bestaan ut de leden Gregory Rusland, Erwin Linga, Riad Nurmohamed, Glenn Sapoen, Diana Pokie en Carl Breeveld.
FR

error: Kopiëren mag niet!