OM eist 10 maanden cel in zedenzaak tehuis

De verdachte Romeo W. riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk onder aftrek met een proeftijd van 3 jaar. Hij wordt ervan verdacht in de periode gelegen tussen januari 2016 tot en met 11 september 2016 een 19-jarige dame van een tehuis te hebben misbruikt. Officier van justitie Reshmi Rathipal achtte seksueel binnendringen van een bewusteloze, onmachtige of iemand lijdende aan zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens wettig en overtuigend bewezen. Advocaat Irene Lalji verzocht de magistraat om de verdachte vrij te willen spreken en de verdachte terstond naar huis te willen sturen.
De verdachte was langer dan 23 jaar verbonden aan het tehuis. Hij ontkent vanaf het prille begin dat hij een van de pupillen van het tehuis, die momenteel 19 jaar is, heeft misbruikt. Volgens de raadsvrouwe is er geen wettig en overtuigend bewijs in deze zaak. Slechts het vermoeden van een medewerker van het tehuis, heeft gemaakt dat deze verdachte in beeld is gekomen, als zou hij mogelijk het feit hebben gepleegd. Het slachtoffer, een onmachtig meisje heeft slechts het woord Meo genoemd en daarbij bewegingen maakte bij de mevrouw. Omdat zij met haar heupen naar voren en achteren heeft bewogen veronderstelde de aangeefster dat het slachtoffer seksuele bewegingen zou hebben gemaakt. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen op muziek deze bewegingen maken. Volgens de advocaat is het mogelijk dat het slachtoffer op dat moment aangaf dat Meo danste. Bovendien voerde de raadsvrouwe aan dat er geen ondersteunend bewijs is van de vrouw in kwestie. “Het visum is geen bewijs. Hoe triest het ook is, het slachtoffer in kwestie is reeds eerder misbruikt. Uit de verklaring van de politie blijkt dat zij sinds 2008 bij haar moeder is weggehaald omdat zij daar misbruikt werd. Er is geen visum van de arts over het jaar 2008, dus wij kunnen niet vaststellen of zij wel dan niet maagd was in 2008. De verdachte blijft volharden bij zijn onschuld”. Volgens de advocaat vreest de verdachte voor zijn baan omdat hij ook werkzaam is bij een stichting. Daar heeft hij zijn werk nog merkte de advocaat op. De magistraat verdaagde de zaak naar 16 mei. Op die dag zal zij haar uitspraak doen. De verdachte blijft aangehouden.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!