Saamaka stamberaad staat achter Albert Aboikoni

Op zaterdag 4 maart is er te Asindo’opo het Saamaka Stamberaad gehouden. Hierbij is gesproken over de traditionele installatie van Albert Aboikoni als Saamaka Gaama in oktober 2016 en de weg naar erkenning van de Gaama door de centrale overheid. Verder werd de benoeming Albert Aboikoni als de enige Saamaka Gaama door de vertegenwoordigers van alle aanwezige lo’s unaniem bekrachtigd. De groep van vertegenwoordigers bestond uit oudsten, hoofdkapiteins, kapiteins, basja’s en burgers (o.a. vrouwen, mannen, jongeren). Albert Aboikoni heeft zichzelf niet tot Gaama benoemd, maar werd op de gebruikelijke wijze door het orakel van wijlen Gaama Belfon Aboikoni daarvoor aangewezen. Verder is Albert Aboikoni op dit moment degene met de beste papieren voor het Saamaka gaamaschap. Hij heeft een HBO werk- en denkniveau, woont sinds 1992 permanent in het Saamaka woongebied en bekleedt vanaf 1994 de één na hoogste functie binnen de traditionele gezagsstructuur van de Saamaka. Verder kent hij de Surinaamse politiek van binnen en van buiten en heeft hij samengewerkt met alle Marron Gaama van de afgelopen 25 jaren.
Besloten werd verder om van alle acties gericht op de benoeming van meerdere Gaama’s voor het Saamaka volk af te wijzen, omdat dit de stabiliteit en ontwikkeling van het Saamaka woongebied bedreigt. Het Saamaka Stamberaad verzoekt de president om de nieuwe Saamaka Gaama Albert Aboikoni en zijn delegatie te ontvangen voor een officiële kennismaking en beëdiging. Alle Saamaka leden worden gevraagd om de gelederen te sluiten voor vrede, rust en verdere ontwikkeling van het eigen woongebied en Suriname.

error: Kopiëren mag niet!