Dag van de Vrouw: Verandering in morele waarden bij emancipatie vrouw

De Surinaamse vrouw heeft idealen, streeft een paradijs na. De vrouwenbeweging wordt door intellectuelen gedicteerd en geleid. Menig voorganger is opgegroeid in een achtergesteld milieu, is geschoold, is uit het slop gekropen en heeft de maatschappelijke ladder beklommen. Daar kan bijvoorbeeld minister Joan Dogojo van meepraten. Het zijn ervaringsdeskundigen die vanuit vooruitgeschoven posities zich nu inzetten om de vrouw te verheffen. Deze ijver kan een keuze zijn of het gevolg van een trauma.
Vrouwenbeweging straalt fanatisme en radicalisme uit
Er wordt vaak verstandelijk vermogen gebruikt om de ‘onderdrukte’ vrouw bewust te maken van niet gewenste omstandigheden waarin zij verkeren en hoe daaruit te geraken. De vrouwenbeweging straalt een zekere mate van fanatisme uit en radicalisme en ophef in en rond deze kring is niet vreemd. Het liberalisme van de moderne tijd, die meer persoonlijke vrijheid geeft, het individu die remmen losgooit is een institutie aan het worden en draagt aanzienlijk bij aan de beroering die emancipatie van de vrouw veroorzaakt. Seksuele bevrijding en de bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen doen opgang. Verandering in morele waarden is een hoofdpunt in de ‘nieuwe orde’ die de vrouw zich voorstelt. De invloed van de grensoverschrijdende media , niet in het minst de sociale media geven de ontwikkeling steeds meer dimensies hetgeen de vrouw dol dreigt te draaien.
Duizend en één variaties
De seksuele revolutie van de Surinaamse vrouw heeft haar toppunt nog niet bereikt. Steeds meer seksuele belevingsvormen doen hun intrede en worden geaccepteerd, deze conclusie is afgeleid van de favorabele gerechtelijke uitspraak in de geslachtsverandering van Yvanna Hilton. Vroeger, nog niet zo lang geleden, had Suriname het alleen over heteroseksueel, biseksueel en homoseksueel. Inmiddels is deze selectie aangezwollen met vele andere vormen van geaardheid en seksualiteit die de samenleving nog verder in hokjes indeelt. Heteroseksuelen zijn er bij de vleet, biseksuele zijn niet onbekend, het transseksuele is geen nieuwigheid, er zijn ook vrouwen die vallen op ouderen en Dagblad ontmoette ook de vrouw die aseksueel is, bij wie, ‘houden van’ aanwezig is, maar geen behoefte aan seksueel contact met de ander of van seksuele aantrekkingskracht bestaat. Via sociale media is het te merken, dat ook panseksuele vrouwen zich in toenemende mate profileren. Er is daarbij sprake van seksuele, romantische of emotionele aantrekking tot alle geslachten en genderidentiteiten, of je je nou een man of vrouw voelt. Het is niet hetzelfde als biseksualiteit, want bij biseksualiteit wordt de scheiding tussen man en vrouw gemaakt, terwijl dit bij panseksualiteit volledig genegeerd wordt, het gaat om interseksualiteit, man en vrouw, tweeslachtig, hermafrodiet zijn. Al deze variaties werken in op wat het genderbeleid aan het worden is. De publieke opinie deed zich in de kwestie Yvanna Hilton veelvuldig van zich horen en lichte een tipje van de sluier van de sluier van de complexe seksuele revolutie van de Surinaamse vrouw.
HD

error: Kopiëren mag niet!