Ruben Rozendaal over Bouterse: ‘Deze man wil niet veroordeeld worden’

Ruben Rozendaal, verdachte in het 8 decemberstrafproces, vindt dat het tijd is om de waarheid te vertellen. De tegenpartij, waaronder de hoofdverdachte Desi Bouterse, zal volgens Rozendaal er alles aan doen dat het strafproces vroegtijdig wordt beëindigd. “Deze man wil niet veroordeeld worden, omdat het voor hem een schande is. Hij gelooft in zichzelf. Als je niets heb gedaan, laat dat ding gewoon doorgaan”, zegt Rozendaal aan Dagblad Suriname. Het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie heeft aangetekend tegen de beslissing van de Krijgsraad van 30 januari 2017, om het 8 decemberstrafproces voort te zetten, zal vandaag worden behandeld. De Krijgsraad heeft op 30 januari beslist dat, ondanks het bevel van de president aan de procureur-generaal om het strafproces te doen beëindigen, deze gewoon voortgang moet vinden. Op de hervatte zitting op 9 februari bleek echter tot ieders verrassing dat het OM van het uitstel gebruik heeft gemaakt om op grond van artikel 376 van het Wetboek van Strafvordering, hoger beroep aan te tekenen. “Ik denk dat het Hof van Justitie het verzoek van het OM gewoon van de tafel gaat vegen. Het is een lopend strafproces dat normaal voortgang moet vinden”, zegt Rozendaal. Rozendaal heeft in 2012 onder ede verklaard dat de hoofdverdachte, Desi Bouterse, Surindre Rambocus en Cyriel Daal persoonlijk doodgeschoten heeft. Rozendaal was ook belast met het ophalen van de mannen die allen, op Fred Derby na, later gemarteld en gedood werden in Fort Zeelandia. Rozendaal lijdt aan een ernstige nierziekte en heeft graag dat vóór zijn dood de waarheid bekendgemaakt wordt. “Ik ben ziek en ik lijd er vreselijk onder. Het duurt nu veels te lang. Laat het volk weten wat er is gebeurd. Ik heb er al genoeg van en ik wil weten of ik schuldig ben of niet. Mijn hele familie lijdt eronder”, stelt Rozendaal. De ex-militair voert aan dat hij en Bouterse tijdens de militaire periode heel goed op elkaar waren. “Ik blijf bij mijn verklaring van 2012. Hij vertrouwde mij en heeft zoveel dingen aan mij verteld. Waarom zou ik dan anders gaan verklaren dan wat hij mij heeft verteld? De hele staatsgreep is gepleegd, omdat Bouterse gewoon macht wilde hebben. Zo was hij en zo is hij nog steeds”, aldus Rozendaal.
Initiatief bisschop Choennie toegejuicht
Het initiatief van bisschop Karel Choennie van de Rooms Katholieke kerk om gesprekken te voeren over het natraject van het 8 decemberstrafproces, krijgt ondersteuning van Rozendaal. De bisschop stelt dat nu al nagedacht moet worden hoe verder gegaan wordt met elkaar na de berechting. Wat de uitkomst ook zal zijn van het rechtsproces, mensen zullen tegenover elkaar blijven staan. Dit werkt belemmerend in de ontwikkeling van het land. “Ik vind het een goede sprong van de bisschop. Hij is er voor vrede, rust en belijdt het woord van de almachtige”, stelt Rozendaal. De ex-militair vindt dat het staatshoofd nu eindelijk in de rechtszaal moet verschijnen wanneer hij zegt dat de strafzaak normaal moet voortgaan. Rozendaal vindt dat het niet goed gaat in het land waar mensen om deze rechtszaak niet goed met elkaar leven. “Straks gaan mensen om deze zaak alleen tegenover elkaar staan met wapens. Wij moeten dat voorkomen. Vandaar dat ik de stap van bisschop Choennie toejuich”, aldus de verdachte.
Hoofdverdachte maakt telkens misbruik van functie presidentschap
Rozendaal benadrukt dat de hoofdverdachte en zijn comparanten telkens misbruik van hun bevoegdheden maken om deze zaak negatief te beïnvloeden. Indien het beroep bij het HvJ mislukt, verwacht hij dat zij zeker met nog meer verrassingen zullen komen. Een van deze is de instelling van het Constitutioneel Hof. “U weet dat deze mensen een dag maar nodig hebben om een wet in orde te krijgen”, stelt de verdachte. Deze wet sukkelt reeds enkele jaren wegens quorumgebrek bij De Nationale Assemblee (DNA). Hij vermoedt dat Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos en Sharmila Mansaram een belangrijke rol na de instelling van het CH zullen spelen. De overplaatsing van Mansaram van Justitie en Politie naar Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) en de constante bemoeienis van de Juspol-minister in deze zaak ziet hij als een belangrijk teken. Eerder heeft ook advocaat Hugo Essed, procesgemachtigde van de nabestaanden, aangegeven dat het verzoek van het OM geen kans van slagen heeft. Het HvJ heeft volgens Essed in de 8 decemberprocessen reeds drie maal eerder beslissingen gegeven, welke er steeds op neer kwamen dat de processen met voortvarendheid moesten worden voortgezet. Bovendien is volgens de jurist meer dan evident dat artikel 376 niet van toepassing is op dit beroep. Rozendaal zal de zitting van het HvJ vandaag ook bijwonen.
FR

error: Kopiëren mag niet!