Dc Nickerie biedt hulp aan afgeschreven leerling

De 14-jarige Nadia Huur (l) heeft samen met haar moeder (r) aandacht gevraagd over de wijze waarop zij is afgeschreven van de Schneider Howardschool
De 14-jarige Nadia Huur (l) heeft samen met haar moeder (r) aandacht gevraagd over de wijze waarop zij is afgeschreven van de Schneider Howardschool
In het district Nickerie heeft zich onlangs een merkwaardig incident voorgedaan. Een scholier liep in het desbetreffend district met het opschrift: “Ik wil naar school”. Volgens inlichtingen van Dagblad Suriname betreft het hier een leerling van 14 jaar, Nadia Huur, die recentelijk is afgeschreven van de Snijders Howardschool (muloschool). De geruchten doen de ronde dat Nadia lijdende is aan een aandoening. “Ze raakte op school in trance. Dit is ongeveer 3 tot 4 keren gebeurd en daardoor is zij afgeschreven”, zegt de moeder van de leerling desgevraagd aan Dagblad Suriname. Volgens de verklaring van de moeder heeft dit incident zich niet in huiselijke sfeer voorgedaan, maar alleen op de desbetreffende school. Er zijn meerdere leerlingen die in trance zijn geraakt. “Maar mijn dochter is de enige die is afgeschreven. Dit is echt heel erg! Ik heb nog een dochter van 13 jaar, die in de eerste klas van de Schneider Howardschool zit. Ik vraag mij nu af hoe de school met mijn andere dochter zal omgaan.”
De moeder gaf te kennen dat zij contact heeft opgenomen met zowel de schoolleider als de inspectie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). Van de schoolleider kreeg zij doodleuk te horen dat zij een nieuwe school in Paramaribo moest opzoeken voor een eventuele inschrijving aldaar. Ten einde raad richtte de moeder zich tot de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Wedprekash Joeloemsingh. De dc heeft getracht om te interveniëren, zodat Nadia niet helemaal naar Paramaribo hoeft af te reizen om onderwijs te genieten. Echter dacht de scholier er anders over. “Zet me liever in Paramaribo, want als ik hier blijf, gaat een ieder mij uitlachen”, zei Nadia in aanwezigheid van de dc en haar moeder. De dc heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de leerling. “Hij nam contact op met een inspecteur van Minowc, die aangaf dat Mulo Kwatta de dichtbij zijnde muloschool is, bekeken vanuit de verblijfplaats van Nadia in Paramaribo.” Hierna heeft de dc terstond contact opgenomen met de school op Kwatta. Naar zeggen van de moeder heeft de dc haar ook financiële hulp geboden door de inschrijfkosten voor haar dochter te betalen. De moeder is zeer erkentelijk voor de hulp die de dc heeft geboden. Nadia kan vanaf vandaag onderwijs genieten in Paramaribo. Zij is gistermiddag vertrokken uit Nickerie om zich vandaag aan te melden op Mulo Kwatta.
KSR

error: Kopiëren mag niet!