Criminaliteit on-Surinaams

Angelic Alihusain-Del Castilho
Angelic Alihusain-Del Castilho
Suriname is wederom in de ban van de vermissing van twee minderjarige meisjes, die sedert zaterdag 4 maart vermist worden. Criminaliteit lijkt schering en inslag te zijn. Er doen zich steeds meer van dit soort gevallen voor, van de vele brute berovingen waarbij vrouwen en kinderen slachtoffers zijn, tot verkrachtingen, vermissingen en moord. “De huidige ontwikkelingen zijn ronduit verschrikkelijk”, zegt de DA 91 partijvoorzitter Angelic Alihusain – del Castilho. “Dit zijn zaken die ik typeer als on-Surinaams, omdat wij dit niet gewend waren in onze samenleving en die steeds van kwaad tot erger worden.” Een jaar of twee terug werd er al melding gemaakt van de vele vormen van criminaliteit en er werd tevens aandacht voor gevraagd binnen het parlement. “We werden steeds geconfronteerd met allerhande statistieken als zou het zo erg nog niet zijn en vergeleken met landen waar het erger is, alsof dat ons moet geruststellen. Maar ik heb altijd geleerd dat als je iets wil aanpakken je geen vergelijkingen moet maken met landen waar het slechter gaat, maar eerder met landen waar het goed gaat, zodat je jouw beleid kan opvoeren.” Verder zegt de partijvoorzitter dat het lijkt alsof de instanties niet toegerust zijn om hun werk te doen. “Vaker krijgen we te horen dat de politie te kampen heeft met een tekort aan vervoersmiddelen of infrastructurele problemen ondervindt op kantoor. De regering zou daaraan prioriteit moeten geven. Maatregelen, zoals het opvoeren van de surveillance, ervoor zorgen dat de politie volledig uitgerust is, een duidelijk beleid maken om werkloosheid aan te pakken en gepaste straffen invoeren, zouden toegepast moeten worden.
‘Buurvrouw niet verantwoordelijk voor mijn veiligheid’
Welke bescherming wordt de mensen eigenlijk geboden? Er wordt aangegeven dat de sociale controle weer opgevoerd moet worden en dat we in de buurt elkaar moeten helpen met opletten. Del Castilho geeft aan dat de veiligheid van de burger niet de buurvrouw haar verantwoordelijkheid is. “De criminaliteit ontmoedigen, moet vanuit de top van de regering geschieden. Echter krijg je het idee dat er vanuit de top niet echt een inspirerende rol gespeeld wordt aangaande deze te bedwingen. Al deze ontwikkelingen leiden ernaar toe dat mensen zich zullen gaan bewapenen. Harde criminelen moeten stevig aangepakt worden, echter binnen de wet.” De DA 91-voorzitter is geen voorstander van herinvoering van de doodstraf. “We moeten alle mensenrechten in acht nemen, maar wel een duidelijk systeem creëren waarin gekeken wordt hoe deze mensen gestraft worden en hoe we onze burgers kunnen beschermen.”

error: Kopiëren mag niet!