“Met hondsdolle politici zal ontwikkeling bot vangen”

Als wij de “visionaire politici” mochten geloven, zouden wij ons nu in Dubai wanen, want de economie zou als een “windola” draaien! Wij zouden over een overvolle voedselschuur beschikken en de criminaliteit zou feitelijk verdwijnen, daarom konden wij de dievenijzers verwijderen! Echter ervaren wij nu dat zij, zoals in het sarnami gesteld, “ham lokh ke dubai deel”! Het blijkt ook dat die “wintje achtige puber” te vroeg scandeerde, “deng tekie wi moni mekie wi pina”! Wat zullen die paarse “Warso en Sammy” uit “Kawna en Sarmacca” een voldaan gevoel hebben na vernomen te hebben dat een 76-jarige senioren burger is mishandeld en mogelijk verkracht tot zij “paars kleurde”! Wat zullen zij trots beamen dat aandacht vragen voor het tegengaan van criminaliteit, stemmingmakerij is! Zullen zij als vrouw zijnde samen met die, thans een waardeloos karakter vertonende “tanta Jenny”, een bezoek brengen aan het slachtoffer dat overgeleverd is aan een trauma van geestelijke en lichamelijke pijnen? Wat zullen zij haar zeggen, “oddi oddi, neks no fout, aw kon boeng yere. Gado aw lukoe wan fasi bika, awari domri Mi si kaba nanga gowtoe biskopu Steve é begi gi a kondre”? Hoe zullen zij reageren als het hun naasten of hun zelf overkomt? Hoeveel zout zullen wij nog meer tolereren dat op onze wonden wordt gedumpt door waardeloze landgenoten? “Oting aw keba, of unu no ab respeki gi wi srefi”? Eerst werden wij door Europeanen tot slaaf gemaakt en geestelijk en lichamelijk kapotgeslagen, en zoals nu blijkt is het de buurt aan onze eigen landgenoten om ons op die wijze aan te pakken. Met behulp van “redimoesoes” als die: ene laaghartige vakbondsverloochenaar met zijn “koloniale kunu”, “bhutjer” buurtwachter “Kesho”; doorgedraaide “Shar-dashian”; leeghoofd “datra Watti”; praatgrage nietszeggende “Sapoentje” met zijn stille partner in crime “Cheater” en zo hebben wij nog een aantal tuigen van de richel, worden wij verkocht. Het lijkt wel als of het overgrote deel van ons volk “bewiest” is, en als “zombies” doelloos voortleven. Een groot deel dat heroïsch klaagt, zijn gal spuugt op “facebook” en in opbelprogramma’s, is echter angstig om fysiek te demonstreren. Wel “dai’m njang a …. go doro, en hori joe …..”, want aan klagen of bidden en hopen dat het goed zal gaan hebben wij niets! Het blijkt steeds weer dat Surinamers na december ’82 tot haasvreters zijn verworden. Het lijkt erop alsof landgenoten niet begrijpen wat er om ons heen gebeurt en wat uw scribent hen duidelijk wil maken, misschien is de oorzaak van hun houding terug te vinden in “Johannes 8: 43- 44”. De Surinaamse zonen verbergen duidelijk hun man-zijn en laten de daarvan afgeleide verantwoordelijkheid afweten. Het enige wat ze kunnen, is zich verzuipen en kankeren over Barcelona. Het is eentonig en geestdodend om als maar retorische gesprekken aan te horen over “Messi”. Over zichzelf hebben zij blijkbaar niets interessants te vermelden en zeker niet over een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het land! Het milieu waarin zij zijn opgegroeid en gesocialiseerd laten zij niet aan uw fantasie over. Zij lijken wel voorbestemd om een waardeloos leven te leiden en zich te laten mangelen door volksverlakkers. Het is bedroevend hoe de huidige politici ongestoord verder gaan met het vernietigen van het land. Zo blijven ze corrumperen en immorele en incompetente figuren faciliteren op eerbare posities. Respectloos gaat men om met groepen die het land willen behoeden voor verdere neergang. Zie maar de reacties gericht tegen de personen die vragen om corruptie aan te pakken, de economie op poten te krijgen en om betere leefomstandigheden. Deze worden uitgemaakt voor staatsvijanden, buitenlandse handlangers en onwillige honden. Vertegenwoordigers van het eerbare beroep van onderwijsgevende worden gedwongen om te onderhandelen met figuren die onderbouwd in de samenleving bekend staan als prutserige bejaarden.
Deze gasten hun doopceel staat absoluut haaks op het zijn van een rolmodel, dat binnen het onderwijs gebeuren een noodzaak is. Terecht valt op te merken dat de huidige politici bewust verkeerde keuzes maken, vasthouden aan traditionele structuren en nalaten inzicht te ontwikkelen om een nieuwe visie aan te reiken. Wij zien een waardeloze oppositie die het niet aandurft om gerichte acties te ondernemen, daar zij klaarblijkelijk hun positie als ontvanger van een forse schadeloosstelling binnen de assemblee willen veiligstellen. Over de vakbeweging valt er alleen maar te kotsen. De voormannen zitten daar enkel om hun eigen belang te dienen en zien verder uit angst alleen maar het verminkte lijk van een dappere collega uit de jaren tachtig voor hun dwalen. Het aanschouwen van de actuele financiële en morele situatie en een objectieve kijk in de toekomst geeft geen redenen om te ontkennen dat het waarschijnlijk nooit meer goed komt. Echter moeten wij met alle ter dienste staande middelen blijven trachten om het leed te verzachten en de teloorgang te stuiten! De ontwikkeling van ons land blijkt thans in de wurggreep van een handje vol immorele hoogbejaarden. Het is schandelijk dat er een grote schaarste blijkt te zijn aan viriele “Srananmans” die uit hoofde van hun verantwoordelijkheid het aandurven om ons uit de greep te doen geraken!
P.S. Ten aanzien van deze immorele bejaarden zei een “bigi sma: deng skin lepi keba foe beri, ma a gron srefi no wan deng”! Suriname voorwaarts, Viribus audax!
Drs. Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!