Ziekenhuizen ervaren wederom problemen rond uitbetaling personeel

Het Sint Vincentius Ziekenhuis heeft een circulaire gestuurd naar zijn personeel met de mededeling dat ondanks al de inspanningen het niet is gelukt de salariëring rond te krijgen. Als reden stond vermeld dat de slechte betalingsdiscipline van al hun dienstenafnemers voor de nodige vertraging heeft gezorgd. Toch hoopt het ziekenhuis met de nodige hulp van de bank een positievere richting op te kunnen. Het personeel was daardoor erg boos. De mensen hadden zich voor de deur van de directeur verzameld die hen gelijk heeft toegesproken. De directeur heeft daarbij aangegeven dat het ziekenhuis afhankelijk is van overmakingen vanuit de verzekeraars. “Met name Staatsziekenfonds is onze grootste betaler. De gelden van SZF worden volgens een ingewikkeld systeem via het ministerie van Financiën en Centrale Bank overgemaakt naar de Finabank, waarna het weer van daaruit naar onze huisbank, de DSB, moet worden verstuurd. Pas bij ontvangst bij de DSB kunnen wij de betaalopdrachten geven om de salarissen aan ons personeel over te maken”, verduidelijkte SVZ-directeur Manoj Hindori. Deze omslachtige weg wordt al maanden bewandeld, maar vooral in deze korte maand februari met 28 dagen was de tijd erg krap. Vandaar dat de betaling eergisteren niet kon plaatsvinden. Gisteren werden de salarissen toch overgemaakt van Finabank naar DSB. De salarissen werden rond een tijdstip van 13.30 uur verwerkt door DSB. Hindori stelde te hopen dat de salarissen voor drie uur nog uitbetaald konden worden. Het personeel was zeer ontevreden met deze situatie, maar heeft desondanks het werk hervat. Ook waren er actiedreigingen. Overigens heeft de SVZ-directeur aangegeven dat zowel het Staatsziekenfonds als de Finabank zich enorm heeft ingespannen om zaken voor mekaar te krijgen, maar zij zijn ook afhankelijk van allerlei garanties dat de gelden daadwerkelijk gestort worden. Verder merkte hij op dat het schandalig is dat ziekenhuizen pas op de valreep over hun gelden kunnen beschikken. “Iedereen weet dat in februari de salarissen op de 28ste van de maand betaald moeten worden, maar toch wordt het betaalproces op de een of andere manier vertraagd. Het personeel van de ziekenhuizen wordt terecht boos, want de mensen hebben ook hun verplichtingen naar hun kinderen en gezinsleden toe”, aldus Hindori.
Ook het ‘s Lands Hospitaal heeft het personeel nog niet uitbetaald. Volgens het hoofd van de Publiciteitsdienst, Lorenzo Irion, is het in principe hetzelfde liedje zoals dat al bekend is. Het ziekenhuis heeft de inkomsten niet om het personeel uit te betalen en is in afwachting op de voorschotten van verzekeringsmaatschappijen om de nodige financiële uitgaven te doen. Het ziekenhuis heeft zijn personeel ook per schrijven hierover meegedeeld. Volgens de PR-manager hoopt men in de loop van deze week de salarissen rond te hebben. Sommige werknemers hebben wel ontvangen, het ligt aan het stortingsgedrag van de banken en hoe snel dat geschiedt. Dat verschilt namelijk van bank tot bank. De banken die volgens zeggen van bepaalde personeelsleden ietsje later storten dan de rest zijn de VCB en SPSB.

error: Kopiëren mag niet!