CBB beschikt wel over genoeg inkt

Beweerd wordt dat het Centrale Bureau voor Burgerzaken (CBB) niet over inkt beschikt voor de kopieer- en printmachines. Daardoor zou men bepaalde belangrijke stukken zoals geboorteaktes niet kunnen kopiëren of printen. Volgens CBB-directeur John Saharie berust dit niet op waarheid. “Op dit moment beschikt CBB wel over genoeg materiaal. Er is namelijk geld beschikbaar gesteld om voor deze zaken te zorgen. Het zijn prioritaire zaken, waarover CBB altijd moet beschikken. De CBB-directeur geeft wel aan dat er misschien slechts voor één of twee dagen geen inkt was en wel bij één afdeling, maar niet het geheel kantoor. Het kan gebeuren dat de afdeling door haar materiaal heen is, doordat er die dag extra geprint wordt. Maar dit wordt snel opgepakt”, zegt de CBB-directeur. Dat geldt ook voor de wijkkantoren van de CBB. Er worden regelmatig aanvragen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) gestuurd. “We krijgen geen volle lading, maar wel genoeg. Het is echter bekend dat er vooral bij bureaus die een bestand kennen van bijna 50.000 mensen, men snel door hun voorraad heen raakt.”
Bij de introductie van het nieuwe digitale kassasysteem bij het Centrale Bureau voor Burgerzaken lag het in de bedoeling het ontstaan van lange rijen tegen te gaan. Hierbij werd afgestapt van het handmatig systeem. Echter is er nog enorme rijenvorming merkbaar. Volgens Saharie zijn er nog steeds wat kinderziekten, omdat wanneer men iets introduceert iedereen daaraan moet wennen. “Soms zie je dat het systeem nog aanpassing behoeft. Ontwikkeling betekent dat je steeds zal moeten evalueren waar er nog kleine tekortkomingen optreden”, aldus Saharie.

error: Kopiëren mag niet!