APSS wil actievere rol spelen

De Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), vertegenwoordiger van de pluimveesector, is voornemens een wat actievere rol te vervullen voor haar leden. De organisatie zal trachten in overleg te treden met onder andere de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel en Industrie en Toerisme, het Surinaams Standaarden Bureau, het Bureau Openbaar Gezondheidszorg en de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Dit allemaal om structuur en duidelijkheid te verschaffen voor wat betreft de impact van de onlangs goedgekeurde Wet houdende regels betreffende de officiële controles van vlees, overige dierlijke producten en producten van dierlijke origine. De APSS wil zich tevens inzetten voor de verbetering en het naar een hoger niveau brengen van deze sector, vooral met betrekking tot de voedselveiligheid. APSS-voorzitter Nemchand Kanhai is verheugd met de nieuwe ontwikkeling. “Wij hebben in de districten bijkans 70 plukshops. Ook die mensen hebben bescherming nodig. Bepaalde grote bedrijven vinden het prima dat er strenger wordt gekeurd. In de praktijk zal het misschien wat anders werken. Je kunt niet per direct hardhandig optreden, omdat men zich ook moet voorbereiden op de keuringen. Er zijn ook niet voldoende keurmeesters. Het belangrijke is dat er al een wet is die voorziet in de regels voor keuringen”, stelt Kanhai.
De grootste bottleneck waar APSS mee zit, is de import van vleesproducten. Men wenst de lokale markt zelf te voorzien van gezonde vleesproducten, in plaats van het land deviezen te laten uitgeven. Het blijft volgens Kanhai steken bij het ministerie van Financiën, die iets zou moeten doen aan de invoerrechten. De wet is niet bedoeld om de importen aan te pakken. Het biedt ruimte om uiteindelijk kwaliteitsproducten te bieden aan de lokale gemeenschap. Tevens dient het ertoe bij te dragen dat potentiële exportmarkten minder barrières kunnen opwerpen vanwege keuringen die lokaal al worden uitgevoerd.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!