‘Basiszorgverzekering, algemeen pensioen en minimumuurloon hangen als los zand aan elkaar’

“De wetten Basiszorgverzekering, Algemeen Pensioen en Minimumuurloon, waarop het sociaal zekerheidstelsel stoelt, zijn nodig en nuttig, maar in de uitvoering hangen zij als los zand aan elkaar”, is een opmerking die Dagblad Suriname naar aanleiding van de eerste openbare zitting van de Pensioenraad in 2017, te horen kreeg. Het sociaal zekerheidsstelsel van Suriname is een aansluitend geheel van sociale zekerheden voor de arbeidende klasse en hun gezinnen. De Pensioenraad krijgt niet de aandacht waar hij recht op en nodig heeft om het Algemeen Pensioenfonds, dat in kinderschoenen staat, te maken tot een solide fonds. Het proces ontbeert onder andere de aandacht van de Onderraad, die niet eens belangstelling heeft voor zittingen van de Pensioenraad. Die ontbraken dan ook op de openbare vergadering van de Pensioenraad dinsdagavond. De meeste ministers die deel uitmaken van de Onderraad vaardigen niet eens een vertegenwoordiger af naar deze bijeenkomsten. Vooral het ontbreken van meer dan 10 staatsbesluiten, maakt het voor de Pensioenraad moeilijk werken, waarbij het effectief optreden tegen overtreders van het Algemeen Pensioenfonds wordt bemoeilijkt.
Werkgevers nemen het APF niet serieus
De werkgever is verplicht om de premie tijdig af te dragen aan het Uitvoeringsorgaan. Directeur Ramon Dougle van het APF hield de vergadering voor dat 17% van de bedrijven de pensioenpremie niet heeft ingehouden en niet heeft afgedragen, 20 procent staat geregistreerd maar heeft niet ingehouden noch afgedragen, 13 % heeft ingehouden en afgedragen, 27% heeft niet geregistreerd en niet ingehouden, 7% staat geregistreerd, heeft de premie afgedragen, maar niet ingehouden van de werknemer, 27% heeft niet geregistreerd, maar wel ingehouden.
HD

error: Kopiëren mag niet!