BBBV-voorzitter Stephanus Ligorie moet biezen inpakken

BBBV-voorzitter Stephanus Ligorie (l) met PWO-voorzitter Armand Zunder (r) op een persconferentie (foto: Anil Ramkoemar)
BBBV-voorzitter Stephanus Ligorie (l) met PWO-voorzitter Armand Zunder (r) op een persconferentie (foto: Anil Ramkoemar)
De voorzitter van de Bond van Belanghebbenden Binnenland Vaardienst (BBBV), Stephanus Ligorie, heeft gisteren in de zaal van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO) een spoedpersconferentie belegd rond onregelmatigheden binnen de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS). De voorzitter werd gisteren medegedeeld door het hoofd van de afdeling dat hij zijn persoonlijke spullen kon opruimen en het kantoor moest verlaten. De bondsvoorzitter werd zonder meer uit zijn kantoorruimte gezet. Dit is niet in goede aarde gevallen bij de BBBV-voorzitter en zal het volgens zijn zeggen alleen maar voor meer problemen zorgen bij de SMS. Een ieder is inmiddels bekend met de kwestie rond SMS en de werknemers. Recent werd bekendgemaakt dat de directeur, Joyce Rozenhout, op non-actief gezet is. De bond die belangrijke gesprekken aan het voeren was met de directeur, vroeg in een brief naar opheldering rond het besluit van de minister.
Diezelfde dag ontving de bondsvoorzitter een brief terug van de minister, waarin die aangaf goede nota genomen te hebben van het schrijven van de bond. De brief van de minister citerend sprak de bondsvoorzitter: “ik verwijs u bij deze naar de waarnemend directeur van SMS, Ashok Rambali, om de kwestie met hem te bespreken”. “Ik zal de rapportage ter zake ontvangen van de NV SMS. Ik stel ervan uit te gaan dat de waarnemend directeur van de SMS NV u de nodige geruststelling zal geven, daar het in het belang is van alle partijen. Het is van belang dat wij samenwerken aan de verdere ontwikkeling van de scheepvaart maatschappij”, aldus het schrijven van de minister.
Afgaand op de brief van de minister had de bondsvoorzitter niet verwacht dat hij de volgende dag gesommeerd zou worden zijn spullen in te pakken en het kantoor te verlaten en nog wel in opdracht van de waarnemend directeur. Bij de vraag waarom hem gevraagd werd het kantoor te ontruimen, is men hem het antwoord schuldig gebleven. Ook de persoon belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf, dhr. Hardajal, kon niet aangeven wat de reden was voor de opdracht. Hij kon slechts bevestigen dat dit inderdaad in opdracht van de waarnemend directeur is gedaan. “Ik heb op diverse momenten getracht te praten met de waarnemend directeur, echter lukte het niet. Op het moment dat ik mij begaf naar de spoedconferentie, kreeg ik een telefoontje waarbij ik te horen kreeg mij aan te moeten melden bij de waarnemend directeur.” Ligorie weigerde dit te doen en deelde mee zich op dat moment te begeven naar de persconferentie.
Indien de belangstelling er nog is, zegt de bondsvoorzitter bereid te zijn het gesprek met de waarnemend directeur te voeren. De bondsman heeft reeds contact opgenomen met zijn raadsman, Glenn van der San, die een brief zal concipiëren waarin hij duidelijk zal aangeven dat hij niet verweten mag worden zijn werk niet naar behoren te doen, omdat het uitvoeren van zijn werk vanuit een kantoor moet gebeuren met alle faciliteiten.
Als adviseur van de bond en voorzitter van de PWO vindt Armand Zunder dat in principe de rechten van arbeiders in geding zijn. “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat in een democratische rechtstaat mensen mondeling worden gesommeerd hun werkplek te verlaten. Het is niet acceptabel en zeker niet als het gebeurt met vakbondsleiders.” De rechten van de vakbond zijn neergelegd in de grondwet, die niet zonder meer vertrapt kunnen worden. Er zal een onderzoek moeten komen naar het verband tussen deze vakbondsleider en de acties die er gevoerd worden in het belang van medewerkers bij de SMS.
Vanaf 2016 is Ligorie werkzaam als hoofdsupervisor in het bedrijf. Hij vervulde daarbij de taak als medewerker en niet van de bondsvoorzitter. Volgens Ligorie heeft hij nimmer bondswerkzaamheden ten kantore van de SMS gevoerd.

error: Kopiëren mag niet!