Frank Cameron Centrum viert 32-jarig bestaan

Frank Cameron Centrum viert 32 jarig bestaan.3Het Frank Cameron Centrum heeft op woensdag 15 februari zijn 32-jarig bestaan gevierd. Het centrum heeft in dit kader enkele van haar inwoners gehuldigd. Deze mensen hebben 10 tot 30 jaren een belangrijk deel uitgemaakt van het centrum. Volgens de directeur, Marianna Cameron, was deze dag eveneens de eerste jaardag van hun 24 uur dagverblijf. “Het is een traditie om ons jaardag te vieren. Ook is het een bijzondere dag, daar het centrum de mensen gehuldigd heeft die 10 tot 30 jaar bij ons zijn.” De directeur gaf ook aan dat het centrum de first lady erg dankbaar is dat zij het mogelijk gemaakt heeft een computerlokaal aldaar neer te zetten. “De first lady heeft het mogelijk gemaakt dat onze pupillen niet achterblijven op de hedendaagse ontwikkelingen.” Twee jaar geleden heeft het bestuur besloten een naamswijziging te ondergaan. De Stichting Ontspanningsoord voor Gehandicapte Kinderen werd toen omgedoopt tot het Frank Cameron Centrum voor dagopvangbegeleiding van mensen met een geestelijke achterstand. Frank Cameron is de geestesvader van dit centrum en heeft bergen werk verzet om een bijdrage te leveren aan deze groep.
Frank Cameron gaf aan samen met zijn familie ongeveer 41 jaar geleden geremigreerd te zijn naar Suriname onder heel moeilijke omstandigheden. “Wij werden namelijk geconfronteerd met de noden van deze doelgroep en dat er geen aandacht voor was. Zo heb ik vrienden en familie zover gekregen om mij die ondersteuning te geven. Ook heb ik gebruik gemaakt van de revolutie. De revolutie ‘beng de jie deng mofinawang’. Vanaf toen hebben we van alle opeenvolgende regeringen alle medewerking gehad. Wij hopen dat dit tot in de lengte van jaren door zal gaan en we kunnen realiseren wat er nog gerealiseerd moet worden”, aldus Cameron. Na de huldigingen en toespraken is de groep getogen naar de computerzaal, die geschonken is door de first lady. Deze werd officieel in gebruik genomen. Ook zijn er computers gedoneerd, zodat de jongeren bezig kunnen zijn.

error: Kopiëren mag niet!