Demotivatie bij personeel Ester Stichting

De Bond van Personeel bij de Ester Stichting (BPES) stoort zich ernstig aan de bureaucratie op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Vakbondsleider Murwin Leeflang vraagt zich af of bepaalde documenten wel onder de ogen van de minister worden gebracht. De vorige Sozavo-minister had tijdens haar bezoek aan de instelling aangegeven dat zij weet hoe het met de instelling gaat. Vandaar dat de stichting de aandacht zou krijgen. “Waar is die aandacht?”, vraagt de voorzitter zich af. Leeflang geeft aan dat de leden moe zijn om steeds aan te horen dat zaken al ter behandeling liggen bij het ministerie, terwijl zij niets van merken. Dit brengt ernstige demotivatie op de werkvloer. “De Ester Stichting is een hele poos zonder directeur gebleven. Dus u begrijpt die achterstand die is ontstaan met zowel beleidsdoelen als personeelsaangelegenheden. De vorige directeur, Osei Jabini, die nu naar Huize Ashiana is overgeplaatst, had het personeel toegezegd zaken in orde te maken.
Zaken van personeelsleden, die al geruime tijd aanspraak maken op een betere waardering, komen maar niet van de grond. Ook het personeelstekort is één van de lastige issues. Binnenkort zijn er ook werknemers die met pensioen zullen gaan, terwijl voor die mensen nog niets is geregeld. Het blijk dat de huidige directeur, Liefda Somo, die in het jaar 2016 aantrad, zaken met betrekking tot het personeel heeft voorbereid en opgestuurd naar Sozavo. Leeflang benadrukt dat de werklust van de huidige directeur goed te noemen is. Zo is de leiding van de instelling bezig met een aantal zaken die was blijven liggen. Zowel de vakbond als directie, samen met het stichtingsbestuur van deze instelling, zijn steeds in contact met elkaar en hebben regelmatig overleg. “Waarom moeten wij eerst een conflictsituatie hebben voordat zaken opgelost worden? Het schijnt dat de regering ervan houdt om steeds in conflict te zijn met de vakbeweging. En wanneer je met de media praat, ben je plotseling niet goed bezig. Wij zullen in een algemene ledenvergadering bij elkaar komen. Daar nemen wij besluiten, want dit kan zo niet verder. Wij hopen in de tussentijd wel wat te vernemen vanuit het ministerie”, aldus Leeflang.

error: Kopiëren mag niet!