Leden onderwijsbonden opgeroepen voor woensdag

Leden en aspirant leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) zijn door bondsvoorzitter Wilgo Valies opgeroepen om zich woensdagmorgen omstreeks 8.00 uur voor een spoedvergadering aan te melden in Stichting Mata Gauri. Het onderwerp is de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met de regering en de verder te ondernemen stappen. Zoals verwacht hebben de raadsadviseurs die onderhandelen met onderwijsbonden, nog geen overeenkomst bereikt met BvL over het herwaarderingsprogramma van de onderwijsgevenden. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) heeft wel overeenstemming bereikt. De BvL heeft te kennen gegeven inspraak te willen hebben in de financiële paragraaf van het herwaarderingsprogramma. Volgens Valies kan de regering niet eenzijdig bepalen wat de lonen van de onderwijsgevenden moeten zijn. De BvL had gesteld dat er uiterlijk 13 februari een oplossing moet zijn bereikt met de regering. Rechter Suzanne Chu had voorgesteld om via dialoog een oplossing te bereiken. Gisteren zijn partijen wederom voor de rechter geweest. Het resultaat hiervan zal de BvL-voorzitter woensdag aan leden overleggen. President Desi Bouterse heeft eerder aangegeven dat ‘men geen oplossing wil’ in deze kwestie. De mensen zouden volgens hem een andere agenda hebben. De regering heeft vanaf oktober vorig jaar een maandelijkse tegemoetkoming beloofd van SRD 300 als voorloper op het herwaarderingsprogramma. Voor januari en februari is het bedrag verhoogd met SRD 200.
FR

error: Kopiëren mag niet!