Moestadja: ‘Overheid wil misbruik en uitbuiting uitzendkrachten voorkomen’

De rol van uitzendbureaus bij het helpen vinden van een baan wordt zeker door de regering erkend. Met de aanname van de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs wil de overheid misbruik en uitbuiting van uitzendkrachten voorkomen. Dit zei Arbeid-minister Soewarto Moestandja vrijdagavond in De Nationale Assemblee (DNA). Deze wet is bedoeld om de rechtspositie van uitzendkrachten te verbeteren en vooral de positie van de uitzendbureaus te reguleren. Eerder heeft DNA-lid Patricia Etnel, lid van de commissie van rapporteurs, de opmerking gemaakt dat de introductie van de wet om uitzendbureaus te reguleren en contractarbeiders beter te beschermen, funest kan zijn voor Surinaamse arbeiders. Het assembleelid vraagt zich af of met deze wet niet juist meer problemen op de lokale arbeidsmarkt zullen worden gecreëerd. “Want de Surinamer kan al geen werk vinden. Met deze wet zullen we ervoor zorgen dat de Surinamer absoluut geen werk meer vindt”, stelde Etnel. Moestadja verduidelijkte dat deze wet er is om de maatschappelijk verantwoorde opererende bedrijven als steun te dienen en bedrijven die het nog niet zo goed doen, te helpen om het gewenste niveau te bereiken. De wet heeft volgens delen van het bedrijfsleven fundamentele issues die niet correct zijn. Zo zijn zij het er niet mee eens dat tijdelijke uitzendkrachten hetzelfde moeten verdienen als medewerkers in de inlenende onderneming. De minister hield het parlement voor dat de ILO ook aanbeveelt om gelijke behandeling van uitzendkrachten samen door te voeren met maatregelen die het gebruik van uitzendkrachten tot een minimum beperken. Ook zei hij dat er in het parlement en buiten opmerkingen zijn gemaakt met betrekking tot de loonverhoudingsnorm. Daarbij verwijst hij naar verschillende ILO-conventies waaronder ILO Conventie No. 100 en No. 111 en Aanbeveling No. 111. Deze verplichten juist de lidlanden tot ‘gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid’. Ondertussen heeft ook C-47 zich uitgesproken over de slechte behandeling van overheidscontractors. De vakcentrale vindt dat wetten voor zowel de publieke als private sector moeten gelden. Aanstaande donderdag of vrijdag zal deze wet verder worden behandeld. Door de Ravaksur is een brief geschreven naar DNA waarin ze hun goedkeuring uitspreken over de wet die in het parlement wordt behandeld.
FR

error: Kopiëren mag niet!