Kustwacht heeft nu wettelijke basis

De wet houdende regels inzake de instelling van de Kustwacht is vrijdagavond met algemene 30 stemmen aangenomen. De kustwacht is een civiele rechtshandhavingsorganisatie en zal haar taken uitvoeren in de territoriale wateren, continentaal plateau en de exclusieve economische zone. Daarnaast zal zij waar nodig hulp- en reddingsoperaties bieden en toezicht houden op de naleving van de geldende wettelijke regelingen in het maritiem gebied. De Surinaamse regering heeft in september 2013 de Kustwachtautoriteit Suriname ingesteld. De kustwacht heeft nu na 4 jaren een wettelijke basis.
Gepleit voor bijzondere opsporingsbevoegdheid
Tijdens de behandeling heeft minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken ervoor gepleit dat de kustwacht bijzondere opsporingsbevoegdheid krijgt van de procureur-generaal. Zo kan de commandant van een kustwachtvaartuig door de procureur-generaal benoemd worden tot hulpofficier. De kustwacht is volgens Noersalim in principe bevoegd om tegen elke overtreding of strafbaar feit op zee op te treden en daarna zo snel als mogelijk door te spelen aan de maritieme politie. Tijdens de behandeling is meerdere malen gesproken over conflictsituaties, die verschillende bevoegdheden van de kustwacht kan brengen met zowel de maritieme politie als de marine ressorterende onder het Nationaal Leger. Deze zaken zijn breedvoerig besproken en waar nodig aangepast. De kustwacht beschikt over 3 volledig uitgeruste zeevaartuigen. Het streven is dat de kustwacht binnen 5 jaar beschikt over meerdere vaartuigen, personeel en betere faciliteiten. De kustwacht ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken en zal worden bestuurd door een directeur, die zal worden bijgestaan door 1 of meerdere onderdirecteuren.
FR

error: Kopiëren mag niet!