Screening aanvragen oorzaak lange rijen Sozavo-kantoor

1 Screening
Frontfoto 1Bij de afdeling Basiszorg van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), die sinds november 2016 is verhuisd naar de Gemenelandsweg, is er een verhoogde toestroom van cliënten merkbaar. Dagblad Suriname is getogen naar de plek om na te gaan wat de oorzaak van de ontstane situatie is. Imran Taus, beleidsadviseur op het Ministerie en mede belast met de coördinatie van het beleid gaf aan dat de grote groep wachtenden voor de deur te maken had met de screening van aanvragen, waarbij er 1 op 1 gesprekken gevoerd worden met de cliënt. “Het ministerie hanteert criteria, waar aanvragers aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de basiszorgverzekering. De toestroom van cliënten heeft te maken met de toenmalige overheveling van het on- en minvermogenbestand naar de Basiszorgverzekering. Tijdens de transitie is ervoor gekozen de cliënten niet te screenen, zodat de zorg gegarandeerd bleef, maar nu hun verzekeringen zijn vervallen, worden ze wel onderworpen aan een screening.’ Het aantal verzekeringen dat nu komt te vervallen, ligt rond de 8.000 in en rond Paramaribo.
Geen oproep gedaan
Het ministerie heeft geen oproep gedaan aan pashouders om hun verzekering te verlengen. Een groot deel van de cliënten maakt met regelmaat gebruik van de verzekering, waardoor men de geldigheidsduur van de verzekering niet uit het oog verliest en op eigen initiatief naar het Ministerie komt voor de verlenging. Er wordt nu gewerkt met een volgnummersysteem, waarbij dagelijks ongeveer 125 cliënten geholpen worden. “Natuurlijk proberen we de mensen zo goed mogelijk te helpen, vandaar dat er niet op alfabetische volgorde gewerkt wordt. Als we mensen oproepen van A-C kan het gebeuren dat iemand die dringend medische zorg nodig heeft en wiens naam met de letter F begint, langer zal moeten wachten.” De werkwijze is erop gericht op mensen die dringend de zorg nodig hebben, met voorrang te behandelen, evenals vrouwen in verwachting en cliënten die uit de verre districten komen. “We zijn ons ervan bewust dat het niet een ideale situatie is, maar vanuit het ministerie wordt er met man en macht gewerkt om de dienstverlening te kunnen voortzetten. We zijn ook open van 07.00 – 15.00 uur, maar wel met een beperking van aantal cliënten”, zegt Taus.

error: Kopiëren mag niet!