HIT plant wetgeving voor bevordering ondernemersklimaat

Het bereiken van efficiëntie en groei binnen de huidige economie van het land is onder andere mogelijk door adequate wetgeving. Dit zegt Anneke Chin A Lin, wetgevingsjurist van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT), tijdens de informatiebijeenkomst in het kader van ‘ICT als enabler voor efficiëntie en groei’. Chin A Lin is zich ervan bewust dat de wetgeving afgestemd moet worden op het bevorderen van het ondernemersklimaat in Suriname. Daarnaast is het ook wenselijk om een wettelijk kader voor het nationaal productieplan te ontwikkelen. “Er zijn een aantal wetten geïdentificeerd op het gebied van innovatie, toegang tot access to finance, rechtsbescherming, marktontwikkeling en eerlijke concurrentie, bescherming consument en milieu, ondernemers facilitering, goed overheidsbestuur en transparantie en economische spreiding.”
De indicatoren voor ‘doing business ranking’ zijn onder andere hoe snel iemand een onderneming kan opstarten, registratie van het onroerend goed, het verkrijgen van elektriciteit, betalen van belastingen, handel over de grenzen, het aanpakken van faillissement en naleving van contracten. “Wij zijn al begonnen met het vergemakkelijken van oprichtingen.” Het ministerie wil dit proces ook online mogelijk maken, evenals de registratie van onroerend goed. “Alles gebeurt nog handmatig.” Dit geldt ook voor de belastingdienst. “Ook zij willen de aangiftes digitaliseren.” Het versnellen van de havenprocedure behoeft ook modernisering. “De ICT-sector is dus in ontwikkeling.”
Wetten in behandeling
Er is een aantal wetten in behandeling. De algemeen wet bestuursrecht is onder andere noodzakelijk voor elektronische communicatie tussen de overheid en burger. De wet elektronische publicatie is reeds goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Er wordt ook aandacht besteed aan de consumentenbescherming, mededingingswet, investeringswet, bescherming industriële eigendom, alternatieve geschillenbeslechting, de Handelsregisterwet, de Wet elektronisch handelsverkeer, Wet zekerheidsroerende zaken (middels een online register zekerheidsrechten registreren) en Wet op de jaarrekening. Volgens Chin A Lin is de Wet elektronisch handelsverkeer de moederwet van waaruit andere wetten worden voorbereid.
De ICT Associatie Suriname en Schurman Advocaten hebben woensdag een informatiebijeenkomst georganiseerd met als thema ‘ICT als enabler voor efficiëntie en groei’. Dit vond plaats in Jacana Amazon Wellness Resort. Diverse actoren uit het bedrijfsleven en de overheid waren aanwezig tijdens deze informatiebijeenkomst.
KSR

error: Kopiëren mag niet!