Partijdigheid auditeur-militair?

“De auditeur-militairen die deze zaak hebben behandeld, hebben hun taak serieus opgevat. Zij hebben ter zake doende onderwerpen aan de orde gesteld. Ik kan niet perse ontevreden zijn over het OM. Ze doet haar werk op verantwoordelijke wijze volgens eer, geweten indachtig de beroepseed. Daar ga ik van uit! Het is mogelijk dat het te houden requisitoir ons teleurstelt, maar dat zal voor mij geen aanleiding zijn om de integriteit van de betrokken personen in twijfel te trekken. Zij staan misschien onder zware druk, zelfs onder intimidatie en oneigenlijke invloed. Ik heb er zelf reden voor om wantrouwig te staan tegenover het OM. De president en de minister van Justitie en Politie hebben publiekelijk intimiderende uitspraken gedaan. Als ze publiekelijk intimideren, sluit ik het niet uit dat ze heimelijk ook intimideren”, aldus Hugo Essed.
Wordt de auditeur-militair geleid, gemanipuleerd of gestuurd?
Uit opvattingen binnen de samenleving en bevestigende woorden van Hugo Essed blijkt dat er met gemengde gevoelens wordt gekeken naar het Openbaar Ministerie. Het onbehagelijk gevoel bestaat dat de auditeur-militair wordt geleid, gemanipuleerd of gestuurd. Het Openbaar Ministerie heeft vanaf het begin een minpunt, het heeft haar vervolgingsplicht verzaakt. Het waren de nabestaande die opkwamen om verjaring van de gepleegde feiten te voorkomen.
Teleurgesteld door de auditeur-militair
Voor Essed was het teleurstellend dat de auditeur-militair, na de aanname van de Amnestiewet, heeft voorgesteld om deze voor te leggen aan het Constitutioneel Hof, de Krijgsraad heeft dat voorstel toen overgenomen. Het OM werd ook een passieve houding verweten, vooral toen de president via de procureur-generaal het bevel gaf te stoppen met de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek op grond van artikel 148 van de Grondwet. De raadslieden van de nabestaanden hebben bij de Krijgsraad aangekaart dat het OM niet proactief genoeg heeft opgetreden. De auditeur-militair werd kwalijk genomen dat hij niet om opheffing van de schorsing van de rechtszaak heeft gevraagd, maar integendeel na enige tijd een verlenging daarvan gevraagd heeft.
Rekening houden met gevoelens van de auditeur-militair
Mr. Ramon de Freitas, in de jaren tachtig auditeur-militair belast met opsporing, vervolging van strafbare feiten door militairen gepleegd en die voor te brengen bij de Krijgsraad, hoorde het betoog van Essed aan en merkte op dat er rekening moet worden gehouden met de gevoelens, situaties en omstandigheden waaraan leden van het OM bloot staan. Zo zou recentelijk nog schoten zijn gelost op de voorgevel van het Parketgebouw en de woning van de pg. De mensen leven onder een bepaalde spanning, zij hebben ook gezinnen en weten dat het geweld niet helemaal weg is, het is nog steeds feitelijk aanwezig. “De auditeur-militair moet geschraagd worden om aan te geven dat er volledig vertrouwen in hem wordt gesteld.”
HD

error: Kopiëren mag niet!