Staatsziekenfonds: een monsterverzekeraar

Staatsziekenfonds aan het wankelen    gebracht“Dat het Staatsziekenfonds (SZF) in nauwe schoentjes loopt, komt in alle facetten van de bedrijfsvoering tot uiting”, reageert het maatschappelijk platform Seti Sranan op de melding dat de apotheek van het SZF medicijnen heeft verstrekt aan een seniorenburger, waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was. Toen er werd gereclameerd werd door de mevrouw achter de balie, netjes ‘sorry’ gezegd. Politiek activist Wim Bakker, medicus van beroep, besprak deze kwestie binnen het platform. De aanwezigen Jenny Mormom, Raoul Blankendaal en Dwight van Dijk droegen bij aan de meningsvorming.
Het gaat in deze om de volksgezondheid
“Hoe gaat het SZF om met medicijnen waarvan de houdbaarheidsdatum vervallen is? Zijn er voor de verantwoordelijke persoon (en), die zo’n grove fout maken consequenties verbonden aan deze onvolkomenheid?”, vroegen de deelnemers aan het gesprek zich af. Het gaat in deze om de volksgezondheid. Er mag van het SZF, nota bene een staatsorgaan, verwacht worden dat er in alle facetten van het fonds zorgvuldigheid betracht wordt. Medicijnen verstrekken waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, is een ernstige tekortkoming. Het heeft te maken met de gezondheid, het welzijn van de patiënt.
Gestructureerde problemen
“Er is sprake van nonchalance, de kwaliteit van de dienstverlening is slecht. Kan ook zijn dat vervallen producten aan de man brengen te maken heeft met grotere, gestructureerde problemen en het beleid van de regering”, werd naar voren gebracht. De regering heeft de basiszorgverzekering en andere categorieën van verzekering ondergebracht bij het SZF en meer volgen. Het SZF is een monsterverzekeraar aan het worden die gebukt gaat onder een ‘last’.
HD

error: Kopiëren mag niet!