IWGDS krijgt 25 ambassadeurs erbij

1 IWGDS krijgt 25 ambassadeurs     erbijDe minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, heeft gisteren de nieuwe lichting van ambassadeurs tegen huiselijk geweld geïnstalleerd. Het Institute of Women, Gender and Development studies heeft hiermee 25 nieuwe ambassadeurs erbij gekregen. Voor de organisatie is dit de vierde lichting van ambassadeurs tegen huiselijk geweld. Echter was het de eerste keer dat de ambassadeurs, tevens studenten op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, door de minister zijn geïnstalleerd. Dit ook op verzoek van de minister. Naar Noersalim zijn oordeel, kunnen deze jonge krachten een significante bijdrage leveren in het ‘Gender in all Policy’ beleid van het ministerie.
Onderzoek
Gezien al de ambassadeurs wetenschappers in wording zijn, benadrukte Noersalim ook het belang van onderzoek op het gebied van huiselijk geweld. Er zijn een aantal openstaande vragen, zoals waarom huiselijk geweld zulke hoge cijfers heeft, die op wetenschappelijk niveau moeten worden beantwoord. Om zodoende oplossingen te kunnen bedenken c.q. te bereiken voor het probleem. De minister wil over drie maanden met al de ambassadeurs bij elkaar komen om ondernomen activiteiten en bedachte ideeën te evalueren. De nieuwe groep heeft al aangegeven aanstaande 10 februari bij elkaar te komen om alvast te brainstormen over nieuwe ideeën. Er wordt in ieder geval hardop nagedacht over het organiseren van een stille loopt voor collega Clarissa Boldewijn, die onlangs op brute wijze is vermoord.
Impact op de samenleving
Het ministerie heeft natuurlijk het tegengaan van huiselijk geweld niet als primaire taak. Echter meent Noersalim dat er overal waar de mogelijkheid bestaat ondersteuning kan worden verleend. “Ik wil dat samen met de ambassadeurs, de impact op de samenleving groot moet zijn”, wenst Noersalim, aangevende dat er voor de nieuwbakken ambassadeurs veel werk aan de winkel is. Het werk zou volgens hem niet alleen aan het ministerie van Justitie en Politie moeten worden overgelaten. De politie komt meestal bij kijken, wanneer zaken al uit de hand gelopen zijn. Biza wenst de preventie te ondersteunen, waar deze ambassadeurs een sterke pilaar van kunnen vormen. Ambassadeur Patricia Pinas-Mainsie stelt dat het voor haar een eer is om in zo een bevoorrechte positie te zijn om een bijdrage te leveren aan veranderingen. “Een geweldloze samenleving is het ideaal waar wij naar streven”, stelt Pinas-Mainsie.
Beleid
De maatregel Genderaangelegenheden onderscheidt bij Biza vier aandachtsgebieden, te weten beleidsbepaling, coördinatie, monitoring en ondersteuning, capaciteitsversterking Nationaal Bureau Genderaangelegenheden, herdenkingen (relevante dagen of gebeurtenissen), en contributie internationale organisaties. De minister benadrukt ook dat niet alle activiteiten geld hoeven te kosten. Het ministerie heeft natuurlijk wat allocaties gemaakt, maar kloppen aan de deuren bij internationale instellingen ziet hij ook als potentiele optie.
Binnen het Programma Kinder-, Jeugdbeleid en Gender is door de regering voor 2017 een aantal activiteiten ingepland. Het strekt van aanpak geweld tegen kinderen (SRD 20.000 uit overheidsmiddelen en SRD 80.0000 uit donormiddelen ), daderbegeleiding huiselijk geweld (SRD 100.000 uit overheidsmiddelen), aanpak huiselijk geweld (SRD 125.000 uit overheidsmiddelen en SRD 75.000 uit donormiddelen), het opzetten van een Kinderombudsinstituut (SRD 100.000 uit donormiddelen), aanpak seksueel molest op het ministerie van Justitie en Politie (SRD 50.000), overige activiteiten met betrekking tot Bureau Vrouwen en Kinderen (SRD 50.000) tot het opzetten van de Unit Hangjongeren voor SRD 250.000. SRD 595.0000 wordt gefinancierd uit overheidsmiddelen en SRD 255.000 uit donormiddelen.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!