Melkboeren wensen voorlopige verhoging opkoopprijs rauwe melk

De melksector is aan het doodbloeden. Dit verklaart Edmund Blufpand, voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren (VSMB), tegenover Dagblad Suriname. In het afgelopen jaar is er een drastische terugval van de productie van melk genoteerd. Vóór 2016 kon er met wat moeite een productie van 20.000 kilo melk per dag worden gerealiseerd. In 2016 daalde het naar ruim 10.000 kilo. Op dit moment is de productie circa 8.000 kilo melk per dag. In 2016 hebben de melkboeren op enkele momenten verhogingen toegekend gehad voor de opkoop van rauwe melk. Op dit moment krijgt de boer maximaal SRD 2.75 uitbetaald voor elke kilo geleverde melk. Intussen heeft ook de Melkcentrale Paramaribo (MCP) haar prijzen wat aangepast vanwege haar verhoogde kosten.
Echter, uitgaande van de kosten die de melkboer op dit moment maakt, komt Blufpand op een kostenplaatje van minimaal SRD 4 per kilo melk. Vooral de kosten van voeding zijn in de afgelopen periode flink gestegen. Voor 40 koeien bijvoorbeeld dient een boer dagelijks verplicht SRD 450 neer te tellen voor voer, terwijl die gewend was ongeveer de helft van dit bedrag uit te geven. Medicamenten voor de koeien en allerlei onderdelen van melkmachines, die nodig zijn bij de operaties, zijn door de koersverschillen ook moeilijk te financieren. Bij komt ook kijken de kosten voor elektriciteit. De melkboer heeft hoge energiekosten, gezien hij de melk koel dient te bewaren. Ook de melkmachines verbruiken veel elektriciteit.
Commissie benoemd
Vorig jaar is door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een commissie in het leven geroepen, die zich moet buigen over dit vraagstuk van de opkoopprijs. In deze commissie hebben zitting vertegenwoordigers van LVV, Handel en Industrie, de MCP en twee melkboerenorganisaties. Blufpand merkt op dat het werk binnen de commissie niet al te vlot loopt. De vrees bestaat dat terwijl de commissie bezig is met haar onderhandelingen, de sector kapot gaat. De VSMB heeft in dit kader alvast een schrijven gericht aan de LVV-minister, om vooruitlopend op het uiteindelijk resultaat, een verhoging van de opkoopprijs toe te kennen.
“De boer houdt het niet meer vol. Kijk maar naar de achteruitgang in productie. Dit betekent dat een aantal boeren de handdoek al in de ring heeft gegooid. Er zijn dus een aantal arbeidsplaatsen al verloren gegaan”, stelt Blufpand. Deze negatieve ontwikkeling betekent uiteindelijk dat er meer melkpoeder zal worden geïmporteerd om de samenleving mee te voeden. Wat op zich minder gezond blijkt te zijn dan melk dat door MCP verwerkt wordt. Tevens druist dit in tegen het beginsel van meer produceren en minder importeren om de Surinaamse economie te redden. VSMB durft ook te stellen dat importmelk/melkpoeder op dit moment veel duurder uitkomt dan gewoon melk afkomstig van MCP. Ook al zou de boer SRD 4 ontvangen voor zijn geleverde melk, dan nog is importmelk duurder. “De SRD 4 die wij voorlopig vragen, is niet veel. Vooral in vergelijking met de kwaliteit waar men voor betaalt bij geïmporteerde melk.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!