Kandidatenlijst hoofdbestuur Arya Dewaker

Ingevolge het statuut van de religieuze vereniging Arya Dewaker is er een kandidatenlijst voor deelname aan de hoofdbestuursverkiezing te houden op 26 februari ingediend. De lijst wordt aangevoerd door Indersing Gangabisoensing en bestaat uit de kandidaten Tjandersain Gangadin, Soenderpersad Hanoeman, Biswajit Mangre, Jaidew Sewnath, Wisnoedath Bisnajak, Priya Sital, Chandrikapersad Dwarka en Srikrishnadath Sewgobind. Allen, uitgezonderd Mangre, Bisnajak en Prya Sital maken deel uit van het zittend bestuur dat zich herkiesbaar stelt. De bestuursleden Sita Algoe- Mohan, Satyamradj Rambaran en Atmanand Ramcharan hebben zich om uiteenlopende reden niet herkiesbaar gesteld. De kandidaten hebben aangegeven, dat indien zij gekozen worden, zij onder andere het statuut en het huishoudelijk reglement van de vereniging zullen aanpassen aan de tijd en omstandigheden. Er wordt nu al gewerkt aan het opzetten van een opvangcentrum voor seniorenburgers. Het restaureren van de mandirs staat bovenaan het uit te voeren programma.
HD

error: Kopiëren mag niet!