Youth Warriors: “Wij willen de toekomst van de Surinaamse jeugd verbeteren”

Over enkele dagen kunnen jongeren die zich in de leeftijdscategorie van 12 – 25 jaar bevinden, gebruikmaken van hun stemrecht, in het kader van de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement (NJP). Dit vindt plaats op 8 februari 2017. Youth Warriors, welke uit 11 leden bestaat, doet ook mee aan deze verkiezing. Uit Paramaribo zijn er 9 leden, te weten: Nicoline Abauna (21), Marcell Abelintie (18), Romana Banai (18), Cimberly Buyne (19), Djo Shomar (20), Chenelva Mijnals (19), Danny Minino Guzman (20), Patrick Divalo (16) en Johannes Presierie (21). Uit het district Brokopondo is er ook 1 lid, namelijk Brenda Smit (21), evenals uit het district Coronie, te weten Damien Bobson (18).
“Wij zijn een dynamische groep en zullen niet rusten voordat we onze doelen hebben bereikt en de Surinaamse jeugd hun leven en toekomst hebben verbeterd”, zegt Abauna, voorzitter van Youth Warriors tegenover Dagblad Suriname. Volgens Abauna heeft Youth Warriors meerdere doelen die zij willen realiseren, maar hun focus is vooral het terugbrengen van de veiligheid op de scholen, betere steun voor kinderen met een beperking en het realiseren van een hoger niveau binnen het onderwijs.
Het aspect van veiligheid op de scholen willen deze kandidaten tot uiting brengen door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, tevens die van Justitie en Politie te adviseren om een samenwerking aan te gaan, vertelt Abauna. “De surveillancediensten tijdens de schooluren moeten opgevoerd worden. Zo kunnen de bikers ook ingezet worden van 06:00 en 08:00 uur en 12:00 en 14:00 uur. Ook kunnen de conciërges op de scholen opgeleid worden tot buitengewoon agent van politie (BAVP). Ook willen wij ons sterk maken voor het ontwikkelen van preventieve programma’s ter voorkoming van hangjongeren en jeugdige criminaliteit.” Daarnaast willen de leden van Youth Warriors de onderwijsinstellingen toegankelijker maken voor jongeren met een beperking. “Ook zij zijn deel van onze samenleving en kunnen op hun manier bijdragen aan de ontwikkeling van ons land.”
Het stimuleren van ondernemerschap is een streefdoel van deze kandidaten. “Wij willen dat er mogelijkheden gecreëerd worden om jongeren te interesseren om meer richting het bedrijfsleven te solliciteren dan de ambtenarij.” Zij willen dat talentenvorming een belangrijke rol moet spelen in het onderwijssysteem. “Dit motiveert de jongeren om naar school te gaan en drop-outs te voorkomen. Er kunnen daarbij pilot-scholen gekozen worden op de basisscholen en zelfs op de hbo-scholen.”
No gi mi soso fisi, ma leri mi uku
“Er zijn verschillende groepen en individuele jongeren die meedingen voor een zetel in het Nationaal Jeugdparlement, maar wat ons anders maakt is dat we niet meedoen voor eigen belang of partijpolitieke belangen. Wij stellen de belangen van de jongeren centraal. We willen ons sterk maken om vooral de aandacht van beleidsmakers te vragen om onze jongeren te beschermen. De kinderrechten moeten worden nageleefd en elke misstand tegen de jeugdigen, waaronder seksueel molest en kinderarbeid, moeten zoveel mogelijk tot het verleden behoren. Voor wat kinderarbeid betreft, zijn wij niet tegen kinderen die 2 á 3 uren meehelpen om spullen te verkopen of werken in een bedrijf, zolang hun studie en vrije tijd niet in gedrang komt. No gi mi soso fisi, ma leri mi uku”, aldus Abauna.
KSR

error: Kopiëren mag niet!