Schattingen economie niet rooskleurig

Door een ex-minister van Plos en LVV uit het NF-periode is getracht een voorspelling te maken met betrekking tot de economische situatie die ons te wachten staat. De minister van Financiën zegt dat de twee moeilijkste jaren in de laatste economische crisis al voorbij zijn en nu alleen maar goeds ons te wachten staat, althans dat het vanaf nu alleen de goede kant op zal gaan. In zijn analyse verdeelde de econoom en oud-minister van LVV en Plos, de economische situatie in drie sferen namelijk de reële sfeer, financiële sfeer en de monetaire sfeer. De econoom is van oordeel dat de verslechtering van de situatie van de Surinaamse staatsfinanciën niet nu, maar reeds gelijk na het aantreden van de nieuwe regering in 2010 begon. De econoom is van oordeel dat toen al de begroting totaal werd ontwricht. Hij vatte het samen door te zeggen dat er geld is geleend, Surinaams geld is gedrukt en de reserves van de Centrale Bank zijn opgemaakt. Surinaamse ging enige tijd prat op deze reserves, hetgeen een impact had op de koersen en de prijs. Aan de andere kant memoreerde de econoom dat een schuldpositie werd gecreëerd door de regering van SRD 2.5 miljard in 2010 naar SRD 12 miljard vandaag. Deze hoge staatsschuld ligt mede aan de hoge koers, maar de binnenlandse schuld kan ook nominaal veel hoger zijn geweest. De econoom betrok in zijn benadering van de hoogte van de staatsschuld de Wet op de Staatsschuld, die door de NF-regering was gemaakt en de CBvS-governor en de minister van Financiën in een penibele situatie had gebracht. Deze wet legt eigenlijk niets anders op dan een plicht aan deze twee autoriteiten om alles op alles te zetten in de eerste plaats dat de Surinaamse dollar niet ging ontwaarden. Het moment dat dat zou gebeuren, zou het leningenplafond zonder enige lening alvast zijn overtreden. De eerste wettelijke plicht was dus voortaan: houdt de koers stabiel. Een tweede plicht zou zijn om ervoor te zorgen dat het bbp niet naar beneden ging. Het moment dat drastisch zou gebeuren, zou het leningenplafond worden overtreden, zonder dat een cent lening zou zijn genomen. In eenvoudige termen uitgelegd, legde de NF-regering aan twee functionarissen al tijdens het eigen regiem op om te voorkomen dat de waarde van de Surinaamse munt drastisch omlaag ging en tegelijkertijd ook dat het bbp zwaar dropte. In de derde plaats betekende legde deze wet inderdaad ook de plicht op deze autoriteiten om ongebreideld leningen te nemen, want daardoor kan onder zelfs een versterkte munt het leningenplafond worden overschreden. De vraag rijst hoe door de NF-regering zou worden gehandeld als de goudprijzen met een derde zouden dalen en ook de olieprijzen naar beneden zouden tuimelen. Zou men de wet op de staatsschuld wijzigen? Wat deze regering door de strafbaarheid van de twee functionarissen weg te halen heeft gezegd, is dat zij in de economie niet veel te bepalen hebben. Zij hebben de ontwaarding van de munt niet in de hand, noch het bbp. Ten derde zegt deze regering dat in tijden van crisis meer geld dan verantwoord geleend mag worden. Volgens de econoom is de staatsschuld in plaats van SRD 8.4 miljard tegen koers 4.04, nu SRD 12.7 miljard tegen koers van boven de 7.7 voor de US dollar. Hij deelde ook mee dat de monetaire reserve thans bedraagt nu US dollar 381 miljoen. De econoom concludeerde dat de Centrale Bank ernstig is verzwakt. De economische kende een inkrimping van 2% in 2015 en voor 2016 wordt dat geschat op 9%. Zo een krimp in de Surinaamse economie zou nooit genoteerd zijn. De ex-minister kwam tot de conclusie dat de CBvS haar primaire taak verzaakt heeft. In plaats van de samenleving te beschermen tegen monetaire en uiteindelijke sociale excessen, is de moederbank brandjes gaan blussen en de regering op een onjuiste manier gaan helpen. Dit gebeurde op zodanige wijze dat de bank zelf in problemen kwam en zijn core business niet meer kon uitvoeren. Deze escalatie werd veroorzaakt en toegelaten door de toenmalige CBvS-president en de huidige minister van Financiën. De econoom concludeert terecht dat de middenklasse intussen compleet is verarmd. Minder hoopgevend is zijn voorspelling dat ook 2017 er minder fraai uitziet met een tekort van SRD 2 miljard en lopende leningen van SRD 3 miljard. Dan komt er nog een enorme loonlast erboven op door loonsverhogingen in de onderwijssector van gemiddeld 25 % (voor en kwart van het ambtenarenapparaat dus) en de rest van de ambtenaren die de zaak niet met lede ogen zullen toezien. De econoom roept op tot een nationale samenwerking en inspanning van overheid , bedrijfsleven, vakbeweging, kerken en maatschappelijke groepen. Hij gelooft er dan in dat dan wel een daadwerkelijke verandering in het te voeren beleid kan worden gebracht. Alleen verzuimde hij wel om te zeggen hoe met zijn allen de economische situatie opeens anders zal gaan uitzien. We stellen ons voor dat bezuinigingen etc… ook te berekenen zijn. En zeker moet men nu iets zeggen over de loonsverhogingen in de publieke sector. Is de econoom voorstander ervan of niet en waarom? Dat is niet al te geweldig uit de verf gekomen. Volgens het cijfermateriaal houdt de erbarmelijke financiële situatie van ons land aan. En om daaruit te komen zijn naar zijn schatting twee regeertermijnen nodig. De vraag rijst of daarbij een lichte voortzetting van het verbrassen van geld ook is meegenomen op basis van de zogenaamde ‘politieke realiteit’.

error: Kopiëren mag niet!