VHP installeert kern en jongerencommissie te Damboentong

unnamed (5)De VHP heeft op 31 januari 2017, een kern en een jongerencommissie geïnstalleerd te Damboentong in het district Saramacca. Voorzitter Chan Santokhi werd daarbij vergezeld door de hoofdbestuursleden Mahinder Jogi, S. Moertabat en adviesraad voorzitter Radjkoemar Randjietsing.
De voorzitter van de kern de heer Amatsalan, gaf aan zich met volle overgave te zullen inzetten voor de partij ten einde de doelen van de partij voor Saramacca te verwezenlijken. Ook zegde hij toe volle ondersteuning te geven aan de partij samen met alle kernleden. Hij gaf een korte weergave van de economische situatie in het land en hoe de bewoners van Saramacca, met name ressort Damboentong te kampen hebben met diverse problemen.
Samen met de kern is ook een Jongerencommissie geïnstalleerd onder voorzitterschap van Aryan Dipokromo. Hij gaf aan op welke wijze de jongeren van Damboentong getroffen zij door de slechte economische, maar ook sociaal maatschappelijke situatie in het land. Hij moedigde de jongeren daarom aan om bij de eerstvolgende verkiezing een bewuste keus te maken namelijk voor vooruitgang en stabiliteit welke de VHP kan bieden aan de gemeenschap.
De voorzitter van de partij sprak over de hoop die er is en dat de VHP ons land wel uit de economische en sociaal maatschappelijke malaise kan halen. Hij stelde ook dat de VHP zich bereid heeft getoond de huidige regering te dienen van advies en bijstand voor het herstellen van de economie in ons land. Echter heeft de regering deze terzijde gelegd zonder haar eigen oplossingen aan te dragen.

error: Kopiëren mag niet!