‘Niemand in dit land kan u bellen en zeggen: ‘ik bel u namens de president’’

De vijf nieuwe ministers: Ferdinand Welzijn, Roline Samsoedien, Yldiz Pollack-Beighle, Jerry Miranda en Christine Polak (foto: Ricky Bahadoersingh)
De vijf nieuwe ministers: Ferdinand Welzijn, Roline Samsoedien, Yldiz Pollack-Beighle, Jerry Miranda en Christine Polak (foto: Ricky Bahadoersingh)
“Niemand in dit land kan u bellen en zeggen: ‘ik bel u namens de president’. Sommige mensen horen ‘kabinet’ en deng mang e law k’ba. Wij hebben het diverse malen geprobeerd, maar elke keer schijnen de mensen erin te tuinen. U hebt niks te maken met het kabinet. Mochten er randvoorwaarden zijn, u hebt uw telefoon en er is rechtsreeks contact. Laten mensen u niet komen frommelen. Doet u uw ding. Als er fouten worden gemaakt, leggen we het voor en samen gaan we het corrigeren. Ik haat mensen die niks doen en zitten te praten over anderen.” Dit deelde president Desi Bouterse woensdag mee aan de 5 nieuwbakken ministers van zijn kabinet. Na anderhalf jaar heeft het staatshoofd besloten het regeerteam aan te passen om volgens hem beter te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige financieel-economische omstandigheden. De nieuwe ministers zijn: Yldiz Pollack-Beighle (Buitenlandse Zaken), Ferdinand Welzijn (Handel en Industrie), Jerry Miranda (Openbare Werken), Roline Samsoedin (Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer) en Christine Polak (Sociale Zaken). Joan Dogojo is van Sozavo overgeplaatst naar Sport- en Jeugdzaken, terwijl Faizel Abdoelgafoer is bedankt. Deze doorgevoerde wijzigingen in het regeerteam hebben de bedoeling de uitvoerende macht verder te versterken. Wat de overplaatsing van Dogojo betreft, legde de president uit dat er in de afgelopen periode zich zaken bij Sozavo hebben voltrokken die het daglicht niet kunnen verdragen. Abdoelgafoer kwam ook vast te zitten met de president. Volgens het staatshoofd hebben vooral de jonge bewindslieden steken laten vallen. Vandaar dat de tweede helft van deze regeerperiode erop gericht zal zijn dat al de ‘jonge gasten’ een begeleiding zullen meekrijgen.
Interne reshuffeling op komst
De president is echter nog niet klaar met de reshuffeling, omdat er intern nog gesprekken gaande zijn om eventueel meer ministers te vervangen. Ook bij staatsbedrijven zal er een grote schoonmaak worden gehouden. Zo zal zeker binnen het Nationaal Leger een totale reshuffeling te zien zijn. Ook bij de STVS en SRS zal er worden gereshuffeld.
TCT houdt op te bestaan
Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) houdt op te bestaan. Er zal een Toerismeautoriteit in het leven worden geroepen die zal ressorteren onder het ministerie van Handel en Industrie. De overheidstaken van de departementen Transport en Communicatie worden in de boezem van het ministerie van Openbare Werken teruggebracht.
‘Wij kijken vooruit’
De ministers die afscheid hebben moeten nemen werden door de president bedankt voor de diensten die zij de natie hebben bewezen in de afgelopen periode. Volgens Bouterse was het een zeer uitdagende situatie voor deze mensen om in zo een moeilijke periode de kans te nemen om de regering te ondersteunen. “Het is een heel offer, maar wij kijken vooruit. Langzaam zullen wij uit de problemen geraken”, aldus de president. De ministers die bedankt zijn, zijn Sieglien Burleson (HI), Faizel Abdulgafoer (S&J), Niermala Badrising (Buza), Siegfried Wolff (OW), Steven Relyveld (RGB) en Andy Rusland (TCT). Het staatshoofd benadrukte dat deze mensen niet gekozen hadden minister te worden. Hij had als president deze mensen opgezocht en verzocht de taak op zich te nemen. Echter hebben zij het gevraagde tempo niet kunnen bijbenen, waardoor gevraagd is hun portefeuilles in te leveren.
Venetiaan reden privileges ontheven ministers
Bouterse benadrukte dat de privileges van ontheven ministers iets is dat hun bij wet toekomt. Volgens hem zijn dit zaken die door toedoen van oud-president Ronald Venetiaan worden toegepast. De bedankte ministers krijgen een half jaar bruto SRD 18.088 per maand uitbetaald. Ook hebben zij recht op alle voorzieningen gedurende deze periode. Daarna mogen zij opteren voor de functie van departementsdirecteur (SRD 9.044). Naast hun salaris hebben ministers verder recht op een representatietoelage van 25% van het loon, vrije geneeskundige behandeling (ook voor het gezin) en andere voorzieningen. Volgens de president kunnen de mensen niet als cups worden weggegooid. De mensen worden opgevangen en tegelijkertijd mogen zij helpen meedenken voor het invullen van de volgende positie. Dit komt echter na de begrotingsbehandeling wanneer zaken zijn rechtgetrokken.
FR

error: Kopiëren mag niet!