Emmy Hart: ‘Je doet kind geweld aan door leerstof in te pompen’

Emmy Hart
Emmy Hart
Vandaag is het precies dertien dagen dat schoolkinderen onderwijs ontberen vanwege de stakende leerkrachten. In verband hiermee sprak Dagblad Suriname met Emmy Hart, de oprichter van Stichting Rumas tevens oud-schoolhoofd op voj-niveau. Hart heeft meer dan 30 jaren als leerkracht en docente gefungeerd op diverse mulo- en middelbare scholen. Over het feit dat dat de schoolgaande kinderen 13 dagen geen onderwijs hebben genoten, zegt Hart dat de verloren tijd niet zomaar in te halen is zonder offers. Zij zegt dit uit ervaring en waarschuwt ervoor dat niet lichtzinnig omgegaan wordt met de problematiek rond de gemiste leerstof. Als voorbeeld haalt zij aan dat zowel de leerlingen als leerkrachten op voj- en middelbaar niveau offers moeten brengen om in de middaguren of op de zaterdag en zondagen lessen te verzorgen en te gaan volgen. De leerkrachten kunnen ook een beroep doen op de leerlingen om in de middaguren te studeren. Maar of deze benaderingswijze wel haalbaar zal zijn in deze periode waar burgers duizend keer moeten nadenken alvorens offers te brengen, is een vraag. Hart benadrukt dat vooral de kinderen van de lagere school zwaar gebukt zullen gaan onder de gemiste lessen. ‘Want deze kinderen hebben een laag incasseringsvermogen. Je kan geen leerstof gaan inpompen bij deze kinderen anders doe je deze kinderen geweld aan.’
Hart zit evenals de ouders en leerlingen te duimendraaien wanneer het onderwijsproces normaal voortgang vindt. Ze waarschuwt ervoor dat hoe langer er wordt gestaakt, hoe meer drop-outs genoteerd zullen worden. Zij benadrukt dat de staking niet alleen gepaard gaat met gemiste leerstof, maar ook verregaande consequenties met zich zal meebrengen. Niet alle ouders kunnen het zich namelijk permitteren om hun kinderen gedurende de schooluren achter te laten in crèches of de dagopvang voor kinderen. De regelmaat van het kind is verstoord wat beslist niet goed te noemen is. Over de stakende leerkrachten, doet Hart geen uitspraak. Zij geeft wel een pluimpje aan de leerkrachten die ondanks de staking normaal naar school gaan om lessen te verzorgen. ‘Deze zijn de leerkrachten in hart en nieren. Zij achten het belangrijker dat er lessen verzorgd moet worden.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!