Elektriciteitsvoorziening Moengo genormaliseerd

De N.V Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat omstreeks 04:00 uur hedenmorgen de elektriciteitsvoorziening te Moengo is genormaliseerd. Afgelopen zaterdag is in de EBS centrale te Moengo de derde machine van de 4 machines die dit gebied van elektriciteit voorzien, defect geraakt. Als gevolg van het ontstane vermogenstekort was het bedrijf sindsdien genoodzaakt buurten beurtelings uit te schakelen.
Allereerst is geprobeerd een machine van Albina over te brengen naar Moengo, maar deze bleek naderhand ongeschikt te zijn. Het tweede back up plan is toen ingezet waarbij een mobiele generator met een capaciteit van 1.2 MW vanuit Nickerie is gehaald en na de nodige modificatie in de centrale is gekoppeld en getest.
De technici van de EBS hebben ter oplossing van dit probleem lange uren gemaakt en zich enorm ingezet om de situatie zo spoedig mogelijk te normaliseren, hetgeen thans is gelukt. Reeds anderhalve maand geleden is bij het defect raken van enkele machines de bestelling geplaatst voor een CAT machine ten behoeve van de EBS centrale te Moengo. Het streven is erop gericht deze machines binnen 2 weken te installeren waardoor het probleem structureel zal zijn opgelost. In de komende periode zal dan ook met man en macht gewerkt worden aan de installatie van voormelde machine. Tot dan kan het voorkomen dat er af en toe stroomonderbrekingen plaatsvinden maar, de EBS doet er alles aan dit tot een minimum te beperken.
De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief en bedankt de gemeenschap voor het door hen getoonde begrip en het opgebrachte geduld. Ook is zij de Districtscommissaris van Marowijne, de Politie, de transporteur Kuldipsingh en haar medewerkers die hun schouders onder het werk hebben gezet, zeer erkentelijk voor hun geleverde bijdrage tot het bereiken van dit resultaat.

error: Kopiëren mag niet!