DOE doet aan interne versterking

DOE doet aan interne versterking (1)
DOE doet aan interne versterking (2)De politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) is druk doende de interne organisatie te verbeteren. De komende week al komen vertegenwoordigers van de kernen en andere kaderleden bijeen tijdens een Opbouwdag om de afgelopen periode te evalueren. Alle pijnpunten worden geregistreerd waarna de volgende stappen tot verdere groei gezet zullen worden.
Het afgelopen jaar was voor de partij een zeer uitdagende periode. Na ongeveer een jaar deel uit te hebben gemaakt van de coalitie kwam daar verandering in. Vanaf 8 juli 2016 draagt de partij geen regeerverantwoordelijkheid meer. Nu is de partij op het punt om samen met iedereen een doorstart te maken. Degenen die zich terug getrokken hebben worden opgeroepen zich weer in te zetten conform de grondbeginselen van DOE en samen de organisatie en het land verder te ontwikkelen. Dit kwam afgelopen zaterdag 14 januari tijdens een Opo Yari bijeenkomst aan de orde. Voorzitter Carl Breeveld liet de revue passeren en gaf eerlijk toe dat individueel en collectief fouten zijn gemaakt. Daaruit heeft de organisatie geleerd en wil het in de toekomst beter gaan doen. Van de bijdrage die de partij in De Nationale Assemblee was Breeveld duidelijk. DOE heeft de recente voorstellen afgekeurd waarbij de leenzucht van de regering duidelijk boventoon heeft gevoerd zonder dat ze heeft kunnen overtuigen van de noodzaak daarvan en hoe de terugbetaling zal geschieden. De regering wenst alleen te lenen zonder dat de werkelijke oorzaak van de economische crisis wordt aangepakt. Naast de interne versterking gaat de partij zich verder richten op armoedebestrijding, corruptiebestrijding, versterking van gezinnen en scheppen van werkgelegenheid. Het aannemen van de anti corruptiewet en werken aan alle andere flankerende wetten om corruptie te voorkomen en bestrijden, blijven voor DOE hoge prioriteit. Tegelijkertijd is duidelijk dat er voldoende manieren zijn om misbruik van staatsmiddelen, omkoping en fraude te bestraffen. De Personeelswet, het wetboek van Strafrecht, de wet ongebruikelijke transacties, CLAD rapporten die zijn uitgebracht (Carifesta, Naschoolse Opvang, schandalen bij SBB, Luchthavenbeheer, Cassavefabriek, aankoop ambassade Parijs etc. Er wordt echter niets aan gedaan, omdat de wil om daadwerkelijk te handelen ontbreekt. Ook de aankondiging van de president dat hij nu geen Names and Faces zal kennen en corruptie zal aanpakken achten we niet serieus, omdat er, zoals gezegd, voldoende mogelijkheden zijn om dat te doen. Wij hebben in een Open Brief aan de president krachtig geprotesteerd tegen het uitblijven van op tijd uitbetalen van sociale bijstand, terwijl in een missieve van de RvM aangegeven was dat er srd. 50.000,-, srd. 75.000,- en srd. 125.000,- werd vrijgemaakt voor relatiegeschenken die ministers, de VP en de President mochten geven. Vanwege deze Open Brief, maar ook vanwege onze duidelijke stem in DNA werd de maatregel binnen korte tijd terug gedraaid en werden de bewindslieden in één keer weldoeners naar sociale instellingen toe. Tijdens de opo yari bijeenkomst werd ook de 17e verjaardag van de partij op 2 december 2016, herdacht. DOE heeft enkele bestuursleden die hun functie ter beschikking hebben gesteld, bedankt voor hun inzet. Als teken van waardering hebben ze van de partij een geschenkje ontvangen. Aan de aanwezigen deed Breeveld de oproep om, net als in een huwelijk, de partij in goede en slechte tijden trouw te blijven.

error: Kopiëren mag niet!