Henarbrug in bouwvallige toestand

Henarbrug in bouwvallige toestand.2 (1)‘De Henarbrug in het district Nickerie verkeert in deplorabele toestand.’ Dit zegt parlementslid Jitendra Kalloe (VHP) aan Dagblad Suriname. Het betreft een betonnen en stalen brug, waarvan de stalenroosters zijn vervangen door houten planken, vanwege de schade die aangericht is door de zware voertuigen. “De houten planken vormen een groot gevaar voor een ieder die gebruik maakt van deze brug, doordat gaten en scheuringen erin zijn ontstaan.” De zware belading van meer dan 40 ton gewicht maakt de ontstane situatie alleen maar erger. “Hout is daarnaast niet duurzaam.” Dit eist daarom een dringende en duurzame aanpak door het aanleggen van nieuwe stalenroosters.
Volgens Kalloe is deze brug enorm belangrijk, omdat het de enige verbinding vormt met de overige districten. “Deze kwestie heb ik zowel bij de districtscommissaris (dc) van Nickerie als bij de minister van Openbare Werken aangekaart. Er zouden middelen beschikbaar gesteld worden, wat tot op heden niet is gebeurd als gevolg van de precaire situatie. Juist voor hetgeen prioriteit geniet, heeft deze regering geen geld.” Kalloe verbaast zich dat de regering voornemens is om grote infrastructurele projecten uit te voeren, waarvoor er USD 235 miljoen wordt geleend. De parlementariër vindt het een kwalijke zaak dat de regering de reeds bestaande infrastructuur niet kan onderhouden en juist erop uit is om nieuwe infrastructuur aan te leggen, welke geen noodzaak vormt op dit moment. Die nieuwe infrastructuur zal op den duur ook mankementen vertonen. “Van waar zal het geld getoverd worden om het te repareren?” Het valt Kalloe bovendien op dat het district Nickerie nergens voorkomt in de projecten van deze overheid. “Nickerie is een agrarisch gebied, een deel van de productiesector. Desondanks maakt men er geen werk van om de wegen en bruggen in dit district te onderhouden.”
KSR

error: Kopiëren mag niet!