Gopex voor de tweede keer winnaar VSB-CSR Award

Gopex International - Bhiesnoepersad Gopal; Algemeen Directeur/CEO
Gopex International – Bhiesnoepersad Gopal; Algemeen Directeur/CEO

Gom Food Industries - Kenneth van Gom;General Manager
Gom Food Industries – Kenneth van Gom;General Manager

Fernandes Bottling - Ayida Slooten; Senior Public Affairs & Communications Officer
Fernandes Bottling – Ayida Slooten; Senior Public Affairs & Communications Officer
Op donderdag hield de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de VSB, voor het tweede jaar, haar jaarlijkse Corporate Social Responsibility Award Gala-avond in TBL. Corporate social responsibility oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de kernwaarden van de VSB. In dat kader is er vaker aandacht besteed aan CSR om de VSB-leden het bewustzijn over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij te brengen en te ondersteunen waar nodig. De CSR award moet daarom ook gezien worden als bekroning voor die bedrijven die het nut van CSR hebben ingezien en het in hun onderneming toepassen.
Als gastspreker op deze CSR Award Gala Avond trad op de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Ernst Noorman. De ambassadeur staat bekend als iemand die MVO een warm hart toedraagt, dat liet hij ook duidelijk blijken in zijn spreekbeurt. Hij haalde het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen aan, en gaf daarbij voorbeelden waar het ook mis is gelopen met MVO op internationaal gebied. Op nationaal gebied zijn er wel positieve ontwikkelingen, gaf hij aan en noemde daarbij landbouw en mijnbouw waar wordt getracht MVO zo goed als mogelijk toe te passen.
Voor deze CSR award competitie, die was bestemd voor de leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, werden 3 categorieën gehanteerd, te weten kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers), middelgrote bedrijven (25 – 50 werknemers) en grote bedrijven (meer dan 50 werknemers). De jury bestond uit Remy Grauwde (voorzitter), Winston Wielson, Esther Wielzen, Astrid Runs en Cheryl Vroom. Op basis van de ingezonden formulieren werd een score toegekend door de jury op basis van People, Planet en Profit, waarna een top 3 ontstond in elke categorie. Naast het beoordelen van de ingezonden formulieren bracht de jury ook een werkbezoek aan de genomineerde bedrijven om na te gaan als in de praktijk CSR wordt toegepast zoals op het formulier aangegeven. Dit bezoek was doorslaggevend voor de uitslag.
De jury kwam tot de volgende uitslag:
– Winnaar CSR Award klein bedrijf: Gopex International NV (voor de tweede keer)
– Winnaar CSR Award middelgroot bedrijf: Gom Food Industries NV.
– Winnaar CSR Award groot bedrijf: Fernandes Bottling Company NV.
De VSB hoopt met deze activiteit wederom het bewustzijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te hebben gestimuleerd en zal dit blijven doen, daar dit één van haar kernwaarden is en het van eminent belang is voor de toekomst en welzijn van ons land en de bevolking.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: