Wet Constitutioneel Hof niet van de baan

De verdere behandeling van de ontwerpwet ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de grondwet van de Republiek Suriname, meer bekend als de Wet Constitutioneel Hof, is niet van de baan. DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva, die de commissie van rapporteurs leidt, zegt aan Dagblad Suriname dat de eerste behandeling van de wet reeds achter de rug is en nu Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos aan zet is om antwoord te geven op vragen die tijdens de eerste ronde door leden van De Nationale Assemblee (DNA) zijn gesteld. Bouva benadrukt dat begrepen moet worden dat dit voor de minister geen gemakkelijke opdracht is, omdat de wet door haar voorganger is ingediend, waardoor zij zich goed moet laten informeren door deskundigen om uiteindelijk de vorm en inhoud vanuit de visie van het ministerie op dit moment te geven. “Daarvoor heeft de minister wat tijd gevraagd”, aldus Bouva. De DNA-vicevoorzitter zegt dat gaandeweg er natuurlijk ook andere wetten op de agenda waren geplaatst die ook met Justitie en Politie te maken hadden, waarna zelfs de suppletoire begrotingen moesten worden behandeld. “Wij hebben een hele drukke agenda gehad, dus we blijven in afstemming met de minister om te kijken wanneer zij zover is”, aldus Bouva.
Incompleet rechtsgevoel
Door het ontbreken van het Constitutioneel Hof kan er geen bindende toetsing van wetten of gedeelten van wetten aan de grondwet en aan van toepassing zijnde internationale verdragen plaatsvinden. Dit doet ernstig afbreuk aan het op de juiste wijze inhoud geven aan het grondwettelijk recht in het algemeen en aan de beleving van de grondrechten van de burger om de rechtszekerheid te garanderen. Bouva concludeerde tijdens de eerste ronde in het parlement dat er sprake is van een incompleet en voor het rechtsgevoel van de burger onbevredigende rechtsgang vanwege het bestaan van deze ongrondwettelijke situatie. Het Constitutioneel Hof is niet met rechtspraak belast, omdat die bevoegdheid daaraan niet is toegekend. Het Hof is ook niet met wetgeving belast, omdat wetgeving duidelijk is voorbehouden aan De Nationale Assemblee en de regering. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in de taken van het Constitutioneel Hof en het Hof van Justitie om overlappingen te voorkomen. De taken en bevoegdheden moeten zo concreet mogelijk worden vastgelegd, want tegenstrijdigheid van beslissingen brengt rechtsonzekerheid. Vaststaat dat deze wet na het reces van het parlement zal worden behandeld. Leden van het college zijn sinds afgelopen dinsdag tot 29 september met vakantie.
FR

error: Kopiëren mag niet!