Werkloosheid onder jongeren blijft groeien

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) schat de wereldwijde werkloosheid onder jongeren op 13,1%. Volgens de organisatie zal het cijfer van 2016 niet veranderen in 2017. In 2015 was het percentage nog 12,9%. Dit betreft in totaal 71 miljoen jongeren die zonder werk zitten.
Zorgwekkend hierbij zijn de vele jonge mensen die in onderontwikkelde landen leven onder extreme armoede, ondanks het feit dat ze een baan hebben. In feite leven 156 miljoen of te wel 37.7% van de werkende jongeren in extreme armoede. “De alarmerende stijging van werkloosheid onder jongeren en de armoede waaronder werkende jongeren leven, bewijst weer eens hoe moeilijk het is om het wereldwijde streven om armoede tegen 2030 te beëindigen, te bereiken. Uit onderzoek is ook de discrepantie gebleken tussen jongemannen en jonge vrouwen op de arbeidsmarkt. Hierop moet een gepast antwoord worden geformuleerd door ILO-lidlanden” zegt Deborah Greenfield, ILO Deputy Director-General for Policy.
Ongelijke kansen
Dwars door de gehele arbeidsmarkt zijn er wijdverspreide discrepanties te merken tussen werk dat aangeboden worden aan jongemannen en jonge vrouwen. In 2016 hadden 53,9% van de jongemannen werk tegenover 37.3% van de jonge vrouwen. Dit verschil is vooral groter in gebieden als Zuid Azië, de Arabische landen en Noord Afrika, alwaar werkparticipatie van vrouwen staat op respectievelijk 32.9, 32.3 en 30.2% lager dan die van mannen.
Groei werkloosheid door vertraging groei economie
De wereldwijde economische groei 2016 wordt geschat op 3.2%, dat is 0.4% lager dan het jaar ervoor. “Dit wordt gestuwd door een grotere recessie dan werd verwacht vanwege de lagere prijzen voor grondstoffen in grondstof-exporterende landen en de stagnatie in groei in ontwikkelde landen”, zegt de econoom van ILO. “De groei van de jeugdwerkloosheid was vooral het grootst in ontwikkelingslanden.”
In Latijns-Amerika en het Caribische gebied wordt geschat dat de werkloosheid zal stijgen van 15,7% in 2015 naar 17,1% in 2017. In Centraal en West Azie zal het stijgen van 16,6% naar 17,5% en in Zuidoost Azië van 12,4% naar 13,6%.

error: Kopiëren mag niet!