Ruim 500 deelnemers verwacht tijdens Jalsa Salana

De Surinaamse vestiging van de Ahmadiya Moslim Gemeenschap houdt op 26, 27 en 28 augustus een driedaagse conventie, die ook wel bekend staat als de Jalsa Salana. Naar verwachting zullen ruim 500 personen uit zowel het buitenland als Suriname deelnemen aan deze bijeenkomst. Vertegenwoordigers uit Brazilië, Guyana, Frans-Guyana, Trinidad & Tobago, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika zijn uitgenodigd. Tot de hoogwaardigheidsbekleders die worden verwacht, behoren de minister van Binnenlandse Zaken, leden van De Nationale Assemblee en personen die zitting hebben in diverse staatsorganen, alsook religieuze en culturele organisaties.
Actuele onderwerpen
Samseerali Sheikh Alibaks, voorzitter van de Ahmadiya Moslim Gemeenschap Suriname, zegt dat de Jalsa Salana dit jaar geen vast thema kent. Afgesproken is dat alle sprekers zoveel mogelijk vrijgelaten worden in de keuze van het onderwerp welke zij willen bespreken. “De problemen van participanten die uit het buitenland komen zijn anders dan die van Suriname, hun cultuur, gewoonten en omgeving zijn anders dan die van ons. Maar de bedoeling is wel dat ze zoveel als mogelijk actuele onderwerpen aansnijden”, licht Sheikh Alibaks toe. Alles wat in de wereld gebeurt of rondom ons heen plaatsvindt, maar ook de problemen die in de toekomst verwacht kunnen worden, mogen naar voren worden gebracht. “Maatschappelijke, sociale en religieuze vraagstukken komen aan de orde,” zegt de voorzitter van de Ahmadiya Moslim Gemeenschap in Suriname.
60-jarig bestaan
Het is de eerste keer dat de Jalsa Salana in Suriname zo groot wordt georganiseerd. Voorheen namen ruim 250 personen deel aan de bijeenkomst. Mede vanwege het feit dat de Surinaamse vestiging van de Ahmadiya Moslim Gemeenschap dit jaar 60 jaar bestaat, wordt deze conventie groots gehouden. Een terugblik moet laten zien hoe de gemeenschap zich in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld, maar zal ook handvaten aanreiken voor verdere stappen om de toekomst tegemoet te treden. Deelname van buitenlandse participanten stelt de Surinaamse vestiging ook in staat om ervaringen en goede leerlessen van hen over te nemen, voor zover die toepasbaar zijn in Suriname.
Enorme groei
De Jalsa Salana werd in 1891 ingesteld door de oprichter en het aantal deelnemers bedroeg toen 75. Dat aantal is heden ten dage ettelijke malen gegroeid. Zo werd onlangs, van 12 – 14 augustus 2016, een dergelijke internationale conventie in London gehouden, waar 38.000 personen aanwezig waren. “Mensen reizen van heinde en verre om speciaal aan deze conventie deel te nemen”, zegt Sheikh Alibaks. De Jalsa Salana wordt elk jaar gehouden in alle landen waar er een vestiging van de Ahmadiya Moslim Gemeenschap is. In landen waar er relatief kleine of pas opgerichte vestigingen zijn, duurt de conventie twee in plaats van drie dagen.

error: Kopiëren mag niet!