Leden Stivasur moeten zich houden aan Gedragscode

1 Leden Stivasur moeten zich houden aan GedragscodeGisteren heeft de Gedragscode Evaluatie Commissie van Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (Stivasur) haar leden en hun werkwijze officieel gepresenteerd. In 2015 is door King’s Enterprises N.V., Surinaamse Brouwerij N.V., Suriname Alcoholic Beverages N.V. en Sranan Biri N.V. succesvol de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (Stivasur) geïntroduceerd. Stivasur heeft tot doel het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik en draagt dit onder meer uit middels zelfregulering. Dit betekent dat de deelnemers van de stichting een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich hebben genomen door op eigen initiatief zichzelf te verbinden aan regelgeving betreffende het verantwoord promoten en verkopen van de alcoholhoudende producten die zij produceren, importeren en verkopen. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Politie, Marcel Blackson, de voorzitter van de Vereniging van Journalisten Wilfred Leeuwin, de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Steven Mc Andrew en een oud-rechter Shardapersad Gangaram Panday. De commissie is aangesteld om toe te zien op de naleving van de Gedragscode voor Reclame en Marketing van Alcoholhoudende Dranken.
Het doel van de Code is om te garanderen dat de deelnemers of leden van Stivasur er voor instaan en zich volledig inzetten dat de verkoop van hun producten slechts geschiedt aan personen die de leeftijdsgrens hebben bereikt en dat hun reclame en marketingactiviteiten geen buitensporige gebruik of misbruik van alcohol gaat stimuleren. De deelnemers behoren hun reclame- en marketingactiviteiten uit te voeren in overeenstemming met de letter en geest van de wetten van Suriname en binnen het raamwerk van de Stivasur gedragscode. De deelnemers zullen in dit kader een kopie van de Code verstrekken aan reclamebureaus, media en andere adviseurs die betrokken zijn bij reclame – en marketingactiviteiten. Uiteindelijk moet er bij het produceren van reclame beelden voor alcoholconsumptie niet de indruk gewekt wordt dat het drinken van alcohol leidt tot versterking van het geestelijke en fysieke prestatie eveneens beelden bevattende alcoholconsumptie onder jongeren onder 18 jaar en zwangere vrouwen.
De commissie is het bevoegde orgaan om besluiten te nemen over klachten over marketing en reclame voor alcoholhoudende producten. Indien de Code niet nageleefd wordt heeft de commissie dus ook de bevoegdheid sancties op te leggen. De eerste sanctie betreft slechts een waarschuwing waarbij het bedrijf de gelegenheid krijgt het een en ander te corrigeren. Bij de tweede overtreding zal de commissie overgaan tot de naam van het bedrijf te publiceren en de aard van de overtreding aan te geven. Bij de derde overtreding wordt het betreffende lid geschorst als lid van Stivasur. De Code treedt in werking een jaar na inwerkingstelling. Overleg tussen de deelnemende bedrijven en in samenspraak met de Regional Beverage Alcohol Alliance (RBAA) heeft op 24 februari geleid tot de gezamenlijke ondertekening van de Gedragscode. Volgend jaar februari zullen leden dus niet in de gelegenheid gesteld worden nieuwe overeenkomsten te tekenen die in strijd zijn met de Code.
Plan 2016 – 2017
Betreffende marketingcommunicatie op locaties binnen het gezichtsveld van minimaal 200 meter van een kerk, basis- en middelbare school of een kinderspeelplaats (artikel 4.6) heeft de Code de deelnemende bedrijven een afbouwperiode van 1 (één) jaar geboden en wel tot en met 1 maart 2017. De deelnemende bedrijven hebben hieraan reeds gevolg gegeven en zullen de reeds aangebrachte aanpassingen eveneens presenteren.
Verder zal een belangrijk focuspunt zijn het leveren van een bijdrage aan het vergroten van het bewustzijn op het gebied van alcohol en verkeer; nog steeds een groot maatschappelijk probleem voor Suriname. Met programma’s gericht op de horeca en rijschoolhouders zullen wij dit jaar onze bijdrage leveren. Tevens zal het Bestuur van Stivasur zich blijven inzetten om het aantal deelnemende bedrijven die alcoholhoudende dranken produceren of importeren, te interesseren om deelnemer te worden van Stivasur en daarmee de doelstelling van de stichting nog meer kracht bij te zetten.

error: Kopiëren mag niet!