Korpschef bekijkt dossiers niet toegelaten politieofficieren nader

Negentien politiecursisten zijn vanwege verschillende redenen niet toegelaten tot de stage. Korpschef Agnes Daniel heeft dinsdag tijdens het kennismakingsbezoek met het nieuwe bestuur van de Politiebond aangegeven dat zij inhoudelijk hierop niet zal ingaan. Volgens de woordvoeder van de politieman, Revelino Eijk, wenst de korpschef eerst alle negentien dossiers nader te bekijken alvorens hierover een uitspraak te doen. Drie onderinspecteurs en een majoor van politie, althans cursisten en geslaagden van het theoretisch gedeelte van de inspecteursopleiding, hadden elk afzonderlijk een rechtszaak aangespannen tegen de Staat Suriname, in deze het ministerie van Justitie en Politie. Kantonrechter Alida Johanns heeft op vrijdag 19 augustus uitspraak gedaan in deze zaak. Dit is in het nadeel van de verzoekers uitgevallen. De rechter heeft de vordering afgewezen.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!