Harrynannan Oemraw: ‘Alles wordt duurder behalve padie’

De voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harrynannan Oemraw, is er moe van om telkens de problemen op te sommen waarmee de rijstboeren al jaren worden geconfronteerd. “Ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen, alles wordt duurder, behalve padie”, zei hij tegenover Dagblad Suriname. Hij is er inmiddels gewend aan geraakt dat de rijstsector het vergeten kindje is van deze overheid. Met de financiële crisis dreigen de rijstboeren steeds dieper in de put te belanden. Hoewel volgens berekeningen de kostprijs van een baal padie SRD 90.19 bedraagt, wordt deze opgekocht voor SRD 80. Een verschil van SRD 10, maar persisteren ertegen is vechten tegen de bierkaai”, zegt Oemraw. De rijstboeren zijn veelal afhankelijk van de opkopers. Reeds geruime tijd is een aanvang gemaakt met de oogst. Er is een hoeveelheid van tussen de 25.000 en 26.000 hectare aan padie ingezaaid. De rijstboer voorspelt dat vanwege de financiële problemen het komend seizoen zeker 10.000 hectare minder ingezaaid zal worden.
Oemraw wijst erop dat de SPBA geen ondersteuning geniet van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Behalve dat hij zich onbereikbaar houdt voor de rijstboeren, waagde hij het onlangs om de rijstboeren terecht te wijzen dat die geen padie ingezaaid hadden moeten hebben indien zij klagen dat zij geen geld hebben. “En dat doet ons heel erg pijn’, zegt de voorzitter van de SPBA. Hij hoopt van harte dat de LVV-bewindsman zich eens in de schoenen van de rijstboer verplaatst, die naast de rijstbouw geen enkel ander middel van bestaan heeft. Dat hij alles in het werk stelt om padie te blijven planten, ook al moet hij leningen aangaan bij de banken. ‘Weet u hoeveel rijstboeren schulden hebben lopen bij de banken? Omdat zij niet in staat zijn om deze schulden af te lossen, moeten zij ook boetes op rente aflossen. En alle inputs zijn duur geworden, het combine-loon is ook omhoog gegaan”, aldus Oemraw, die aangeeft dat voor al de inputs binnen deze sector een dollarkoers wordt gehanteerd van tussen de SRD 7.28 en SRD 7.50 voor 1 USD.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!