Covab levert 16 verpleegkundig beroepsbeoefenaars en 26 nierdialyse technicians

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Het Elsje Finck-Sanichar College (Covab) heeft aan 16 verpleegkundig beroepsbeoefenaars en 26 nierdialyse technicians hun diploma uitgereikt. Fauschia Niamut, adjunct verpleegkundig directeur, gaf aan dat de verpleegkundigen samen zullen moeten werken met anderen die over verschillende karakteristieken beschikken. Dit zal een grote uitdaging zijn. Men zal vooral te maken krijgen met patiënten die mondiger worden, dankzij de vele mogelijkheden die internet biedt waardoor de patiënt zelf op zoek kan naar informatie. Ook worden er binnen de gezondheidssector steeds nieuwe specialisaties aangegaan.
Tien jaar geleden dacht men er nog niet aan te beginnen met een opleiding voor nierdialyse technician. Dit is ook de eerste groep die haar diploma in ontvangst mag nemen. Wat echter vast staat, is dat de zorgverlener samen met de cliënt/patiënt moet bepalen welke zorg hij nodig heeft. Men zal open moeten staan voor kritiek en rekening houden met de eisen van de patiënt. Er is tijdens de toespraak onder andere gesproken over de taken van de nierdialyse technician. Deze zal zich bezighouden met monitoring van de machine, voor, tijdens en na de behandeling onder toezicht van een arts. Verder is de technician belast met observatie van de patiënt tijdens het dialyseren en erna, waarna er terug gerapporteerd moet worden. De technician zal erop moeten toezien dat de machines en de daarbij behorende instrumenten geactualiseerd worden. Ze moeten voldoen aan de veiligheidsnormen. Er zal nauwkeurig en accuraat een werkindeling gemaakt worden. Daarbij is de interactie tussen technician en zorgvrager eveneens een vereiste. (foto:Regilio Derby)

error: Kopiëren mag niet!