Ambassadeur Supratikto: “Onderwijzen Javaanse taal moet aangepakt worden”

Het onderwijzen van de Javaanse taal moet gestructureerd  aangepakt worden.1De ambassade van Indonesië nam actief deel aan de activiteiten in verband met de immigratieviering. Ambassadeur Dominicus Supratikto juicht het toe, dat Suriname zich beijvert om de Javaanse taal te bestendigen. “Ik heb geconstateerd, dat het gebruik van de Javaanse taal aan het verminderen is. Dat heeft meerdere oorzaken en is niet los te zien van de integratie. Dat is een schone ontwikkeling. De Javaanse immigratie en de Indonesische Onafhankelijkheidsdag worden in augustus herdacht. Twee historische momenten die zich in samenhang beter laten begrijpen. De ambassade voert in het kader van de Indonesische Onafhankelijkheidsdag, vanaf 31 juli een programma uit waarbij de samenleving wordt betrokken. De verrichtingen zijn bedoeld om de gezonde band met Suriname steviger aan te halen.”
Taal bindmiddel voor broederschap
De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) heeft een Javaanse taal workshop gehouden. Ambassadeur Supratikto viel de eer te beurt om tijdens de educatieve bijeenkomst een inleiding te houden. Het moment werd aangegrepen om lof toe te zwaaien aan het adres van de Javanen voor de wijze waarop zij zich in slechts 126 jaar geïntegreerd zijn in Suriname. De Indonesische diplomatieke missie in Suriname is sinds jaar en dag bezig met het verzorgen van lessen in de Indonesische taal. Supratikto ziet in taal een belangrijk bindmiddel voor broederschap. Taal is interessant, omdat het de deuren van de wereld openzet. Hij vindt het jammer dat de Indonesische ambassade, de enige plaats is in Suriname waar er les in de Javaanse taal wordt gegeven. De Surinaamse gemeenschap zou er veel baat bij hebben als meerdere, instituten, organisaties en individuen taalles zouden dicteren. De ambassadeur stelt zich op het standpunt, dat het onderwijzen van de Javaanse taal, goed voorbereid en gestructureerd dient plaats te vinden.
De taalpolitiek van Suriname
“In Suriname overheerst de orale literatuur de geschreven literatuur. Als wij de Javaanse taal willen beschermen is het aan te bevelen om aandacht te schenken aan zowel de orale als de geschreven literatuur. Het onderwijzen van de Javaanse taal moet mijn inzien gestructureerd plaatsvinden. Wij zullen ons erop moeten toeleggen om de orale literatuur te behouden en de geschreven literatuur te stimuleren. De cultivering en ontwikkeling van de Javaanse taal zou het best gediend zijn als het onderdeel wordt van de taalpolitiek van Suriname.”

error: Kopiëren mag niet!