Rechter gaat voorbij aan verzoek tot invrijheidstelling

Shavina J. moest zich voor rechter Danielle Karamatali verantwoorden ter zake rijden zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs en het in hulpeloze toestand laten van slachtoffers zonder zijn identiteit achter te laten. In verband met het onderzoek werden op de strafzitting twee getuigen gehoord. Op 12 juni 2016 werd een moeder op een rolstoel en haar zoon aangereden door deze bestuurster. De zoon was doende haar moeder te stoten op haar rolstoel toen zij op een gegeven moment door een autobestuurster, die volgens verklaring van de getuigen met een vrij hoge snelheid reed, werd aangereden. De vrouw op de rolstoel verklaarde dat zij aan medische kosten SRD 2500 heeft betaald en hiervan bezit zij de kwitanties. Op die bewuste dag van de aanrijding zou zij samen met haar zoon haar man gaan opzoeken. Zijn been was geamputeerd. Onderweg naar de plaats van bestemming werd zij geconfronteerd met dit incident. “Ik heb niets gevoeld. Toen ik bijkwam trof ik mezelf op de grond langs de weg te Tourtonne. Mijn zoon hield me vast en huilde. Na onderzoek bleek dat ik fracturen aan mijn beide benen en enkel had opgelopen. Ook heb ik verwondingen aan mijn rug opgelopen.” Haar zoon had letsels aan zijn arm. Vermoedelijk heeft de zijspiegel van de wagen hem geraakt. Omstanders schoten de slachtoffers te hulp. De rolstoel van de mevrouw is compleet beschadigd, zij heeft intussen een andere aangeschaft.
Aan het gerecht verklaarde het slachtoffer dat zij nog steeds last ondervindt van de opgelopen verwondingen. Voor het incident werkte zij als verkoopster, echter kan zij na het ongeval niets meer zelf doen. Zij is afhankelijk van anderen. In deze strafzaak werd een geldsom afgesproken met de moeder van de verdachte. Zij zou SRD 5000 ineens betalen en de rest in kavels. Het slachtoffer was hier niet mee eens. Zij vreesde dat de mensen geen Surinamers zijn en had zij geen vertrouwen in hen. “Het kan zijn dat zij het land met spoed verlaat zoals bij de aanrijding.” Zij eiste wel in een keer het geld. Verder merkte het slachtoffer op dat zij de verdachte volkomen begrijpt dat zij twee minderjarige kinderen heeft om te verzorgen. Op basis van deze verklaring verzocht advocaat Benito Pick de rechter om de vrijheidsbeneming van de verdachte op te heffen onder voorwaarden. Zij heeft twee minderjarige kinderen die zij bij een kennis heeft achtergelaten. Om humanitaire reden verzocht de advocaat om zijn cliënt voorlopig naar huis te willen sturen.
De vervolgingsambtenaar Manro Danning verzette zich tegen het verzoek en gaf aan dat het feit zeer ernstig is. De kinderen kunnen eventueel bij de grootmoeder. Volgens de openbare aanklager zijn grootmoeders zeer geliefd bij hun kleinkinderen.
De magistraat besliste negatief op het verzoek. Zij gaf aan dat de verdachte op basis van kort verblijf in het land vertoeft. Haar verblijf is niet bekend en niet zeker in dit traject. Mede gelet op de aangehaalde zaken heeft de rechter de gevangenhouding van de verdachte Shavina gehandhaafd. Op 13 oktober wordt de verdere behandeling voortgezet.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!