Ambassade Suriname in India weer in opspraak!

De afgelopen dagen zijn in enkele Surinaamse kranten en nieuwssites, berichten verschenen die vermelden dat de door Suriname in mei 2014 benoemde honorair consul, de heer Asif Iqbal in India is ‘ontslagen’ of beter gezegd zijn benoemingsbrevet door de regering van Suriname is ingetrokken. De heer Iqbal was benoemd voor de staten Andhra Pradesh in het Zuidoosten en Karnataka in het Zuidwesten van India. In een schrijven van 4 augustus 2016 heeft Buza minister Niermala Badrising via de Surinaamse ambassade in Nieuw Delhi de heer Iqbal laten weten dat zijn ‘letter of commission’ is ingetrokken, hij mag zich dus geen honorair consul van Suriname in India noemen. Buza Suriname zegt dat volgens rapportage van Buza India de heer Iqbal tot twee keer toe zijn bevoegdheden heeft overschreden.
Eén van de bevoegdheden die de heer Iqbal heeft overschreden is dat hij op 15 juli 2016 een kantoor heeft geopend in de zuidelijke stad Hyderabad waarover hij geen jurisdictie had verkregen van de Indiase autoriteiten dat wil zeggen dat hij geen toestemming van Buza India had om deze stad aan zijn jurisdictie toe te voegen.
Blunders en vragen in deze ontslagkwestie:
1.Toen de Surinaamse ambassadeur in India Aashna Kanhai de uitnodiging kreeg om de opening van het kantoor op 15 juli 2016 in Hyderabad bij te wonen, heeft zij toen geverifieerd bij de heer Iqbal of hij toestemming had van de Indiase autoriteiten? Klaarblijkelijk was ambassadeur Kanhai ook niet op de hoogte van deze plannen van de honorair consul? Dit was dus blunder nummer één!
2. Heeft mevr. Kanhai, Buza Suriname geinformeerd dat honorair consul Iqbal ‘illegale’ handelingen aan het plegen was, die de relatie Suriname – India zouden kunnen verstoren?
Als dit het geval is geweest, waarom heeft Buza Suriname niet meteen actie ondernomen, maar gewacht op klachten/berichten van Buza India. Dit was blunder twee!
3. Mevr. Kanhai heeft volgens berichten de opening van het kantoor in Hyderabad bijgewoond. Zij schijnt mede de pooja te hebben gedaan, de Surinaamse vlag te hebben gehesen enz. Er zijn toespraken gehouden over dat Hyderabad een meubelcorridor van Surinaams hout naar Azië zou zijn. De opening was een belangrijk evenement, er zijn in de Indiase kranten ‘India Times’ en de ‘The Hindu’ hierover berichten verschenen. Ook in de Surinaamse pers is melding gemaakt over een ‘nieuw consulaat’.
4. Had ambassadeur Kanhai toestemming van Buza Suriname om af te reizen naar Hyderabad? Wie heeft haar vliegticket betaald, Buza Suriname of een Indiase staatsburger? Mevr. Kanhai heeft zelf verklaard dat er soms is voorgeschoten “maar alles is keurig terugbetaald, want ik kreeg geld van Buitenlandse Zaken”.
5. Weet Mevr. Kanhai als hoge ambtenaar niet dat de overheid geen gunsten kan en mag accepteren, in dit geval zeker niet van buitenlandse privé personen? Overal in de wereld wordt dit gezien als een aanzet tot corruptie. Nota bene is dit één van de belangrijke lessen van de cursus ‘Surnumerairs’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname.
Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat Mevr. Kanhai de goede naam en eer van Suriname in opspraak brengt. Haar lichamelijke integriteit heeft zijzelf te grabbel gegooid door mishandelingen van personen in Suriname (de heer S.A.) en in India (de dames T. en K.). Tegen de ambassade van ons land loopt nog steeds de rechtszaak ‘Kumar versus Suriname’ bij het Hooggerechtshof in Nieuw Delhi.
Door toedoen van mevr. Kanhai zijn een aantal door het Ministerie van Buitenlandse Zaken op de ambassade in Nieuw Delhi geplaatste personen met name, R.H. en N.A. teruggeroepen, omdat ambassadeur Kanhai niet met die personen wilde werken. Buza heeft binnen enkele maanden tijd veel kosten moeten maken om mevr. R.H. terug te verhuizen naar Paramaribo.
Een machteloze Buza!
Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ook op de ambassade in Nieuw Delhi is een ieder bekend met het wangedrag van deze ambassadeur. Minister Niermala Badrising heeft enkele malen daadwerkelijk geprobeerd om ambassadeur Kanhai tot de orde te roepen, maar tevergeefs, want alles wat mevr. Kanhai doet wordt gesanctioneerd door de president (oom Desi) en zijn kabinet, zelfs haar maandenlange onnodig verblijf buiten haar standplaats.
Nog nooit heeft een ambassadeur van de Republiek Suriname het imago van ons land internationaal zo vaak in opspraak gebracht.
De heer Krishnakumar een oud onderminister van Defensie en voorzitter van de Indo-Suriname Kamer van Koophandel, die in 2014 Suriname heeft bezocht, verklaarde naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, dat deze blunders ontstaan wanneer regeringen mensen benoemen die niet de vereiste kennis hebben van buitenlandse betrekkingen en die zoals in het huidige geval, de relatie tussen een prachtig land als Suriname en een groots land als India kunnen verstoren. Niettemin zal hij voortgaan de handelsrelatie tussen India en Suriname verder te ontwikkelen.
Misschien moeten het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Kabinet van de president ambassadeur Kanhai tegen zichzelf beschermen en ook de staat Suriname tegen de gevolgen van haar handelen en haar zo spoedig mogelijk ontlasten van haar functie als Suriname’s hoogste vertegenwoordiger in India. Noch de echte deskundigen in Suriname noch de deskundigen in India zouden hierom treuren.
Een verontruste burger

error: Kopiëren mag niet!