Bouterse speelt met vuur in terugroepkwestie Sapoen en Chitan

Ping-voorman Ramsoender Jhauw vindt dat president Desi Bouterse met vuur speelt in de kwestie waar hij steeds samen met de overige coalitiepartners probeert om de overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan te beschermen tegen de uitvoering van de 8 vonnissen die zijn geveld. Nu de Nationale Commissie ter Herdenking van 40 jaar Staatskundige Onafhankelijkheid van 4 tot 9 augustus een gebedsweek heeft gehouden, vindt de politicus dat geestelijke adviezen president Desi Bouterse ook goed zullen doen. “If yu begi nanga gado, dan yu mus’ sabi dat yu mus’ du yu deel fosi. Anders ga je voor niemendal bidden”, zegt Jhauw aan Dagblad Suriname. De Ping-voorman voert aan dat deze situatie niet zover hoefde te gaan, indien de president, de DNA-voorzitter, de CHS-voorzitter, de advocaat van de staat, adviseurs van de president, NDP-fractieleider en de geestelijke adviseurs van Bouterse ‘geestelijk bezig waren en de zaak geestelijk hadden bekeken’. “Ze kennen allemaal ‘het woord’. Desondanks negeren zij dat”, stelt Jhauw. Volgens hem had president Desi Bouterse als voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) allang aan de overlopers moeten hebben gezegd om weg te gaan. De politicus vindt dat het staatshoofd nu met vuur speelt door de wet opzettelijk en te kwader trouw niet te laten toepassen. Indien het kan, adviseert Jhauw het staatshoofd om alsnog het recht te laten zegevieren in deze terugroepsoap. “Hij kan geen spitsvondigheden gaan bedenken en kronkelpaden bewandelen om die heren in de groep te behouden. Hij moet simpel het vonnis van de rechter respecteren, waarmee hij mede ook zal tonen respect voor God te hebben”, aldus de Surishopping-eigenaar.
90% NDP-top bestaat uit Christenen
Jhauw zegt dat de coalitieleden in de DNA duidelijk ook de geest van de terugroepwet kennen. Opmerkelijk volgens hem is dat de NDP-top voor bijkans 90% bestaat uit christenen. “Door mooie Jezusliederen te zingen moet men niet denken dat men daarmee alleen de Here zal behagen. De letter doodt, maar de geest maakt levend. De Bijbel is daar duidelijk over. De geest van de wet is: ‘overlopen, dan automatisch terugroepen’. Je kunt niet kijken naar spitsvondigheden en kronkelpaden bewandelen. Deze zaken baten niet bij God.” De politicus denkt wel dat de geestelijken van het staatshoofd hem wel zouden hebben gewaarschuwd om deze twee heren niet te beschermen. Echter weet hij ook dat het staatshoofd ‘tranga yesi’ is en reeds duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij niet van plan is te veranderen. “Yu ai poti a heri kondre fu begi, ma yu no ai du sang gado wan dati tu musu du”, aldus Jhauw.
“President, hoe langer u deze twee heren aanhoudt en beschermt, voert u de wil van de duivel uit”, zegt Jhauw tegen de president. Volgens de politicus weet elk mens dat alleen het kwade de uitvoering van wet en recht tegenhoudt. Het zelfde geldt volgens Jhauw ook in de 8 decemberkwestie waar Bouterse het proces steeds verhindert. De Ping-voorzitter benadrukt dat de tientallen geestelijken van het staatshoofd even weer naar dit aspect moeten gaan kijken, anders houden zij zichzelf voor de gek. “De waarheid is voor velen niet prettig om te horen, maar wie oren hebben, mogen horen en wie nalaten wil, laten na”, aldus Jhauw.
Jhauw benadrukt dat de rechter geen recht uitspreekt voor de mens, maar voor God. “Wees daarom gehoorzaam aan God door de rechter te respecteren. De rechter is geen verantwoording verschuldigd aan de mens, maar aan God. God kan niet zelf recht komen spreken, vandaar dat hij rechters heeft laten benoemen. Dit is ook in een aantal Bijbelse verzen bewezen”, aldus Jhauw.
FR

error: Kopiëren mag niet!