126 jaar Javaanse immigratie: “Sasi Sura bevredigt rechtsgevoel Javanisten”

Nain ZEKERBij de herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie is het voorzitter Waldy Nain van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) een genoegen om de instelling van Sasi Sura, Nieuwjaar, de eerste dag van de Heilige Maand van het Javanisme te verheffen tot een Gedenk- en Herdenkingsdag. De nationale dag van Javanisten bestendigt de Surinaamse cultuur. Dit historisch feit werd mede mogelijk gemaakt door de PDO die het gemeenschappelijk belang dient. ‘De regering Bouterse-Ameerali heeft wijs gehandeld. De bij wet erkende Sasi Sura roept bij de gemeenschap nationalistische gevoelens op. Diep in het hart beseffen grote delen van het volk de betekenis van deze speciale dag.’ zegt Nain.
Het Javanisme draagt in belangrijke mate bij aan het multiculturalisme van de republiek. De publieke uitingen van religieuze gezindheid moeten aangewakkerd worden om de Surinaamse verscheidenheid aan cultuur te verstevigen. Met de Sasi Sura in de maand november is niet alleen het rechtsgevoel van de Javanisten bevredigd, maar heeft Suriname nu ook een betere juridische, culturele balans dan voorheen.
Begraafplaatsen voor Javanisten
Het ging naar zeggen van Nain niet alleen om een nationale dag, maar ook om begraafplaatsen voor Javanisten, wat een noodzaak is. Een dodenakker is voor de Javanisten in Suriname een dringend recht. De Javanen moeten niet gezien worden als een homogeen blok. Onder hen tref je de Islamitische groep, Christenen, Javanisten en volgelingen van andere geloofsovertuigingen. Het ter aarde bestellen van Javanisten is een gemeenschappelijke aangelegenheid en gaat gepaard met rituelen en traditionele gebruiken. De puriteinen en andere godsdienstige stromingen weren de Javanisten van hun begraafplaatsen. Het ontzeggen van een waardige rustplaats aan de Javanisten is in strijd met godsdienstvrijheid. Het kon niet anders dan dat de Regering bekrachtigde dat begraafplaatsen voor Javanisten worden ingericht.
Voorzitter Nain benadrukt, dat de PDO een jonge partij is die zich in 3 jaar tijd heeft gemanifesteerd als een maatschappelijke en politieke factor die er wezen mag. De Partij voor Democratie en Ontwikkeling heeft nog geen parlementaire inbreng of zeggenschap in de regering, maar als politieke vereniging zet zij zich in om het algemeen belang van de Republiek Suriname te dienen.
Nationalistisch gevoel
De Javanisten, meer dan 125 miljoen zielen, de grootste etnische groep van het eilandenrijk Indonesië is een etnische groep afkomstig uit Java. Het Javanisme verspreidde zich over het hele land. In Suriname wordt het beleden door een aanzienlijk deel van de bevolking. Het Javanisme bloeit ook in Maleisië, Zuid-Afrika, Nederland en andere landen. Suriname is een moderne democratische samenlevingen die ruimte biedt aan een grote verscheidenheid van geloven. Als wij de nationale geschiedenis nagaan, blijkt dat religieuze tradities verweven zijn met de verscheidenheid van de samenleving.
Het burgerrecht voor religies en culturele identiteiten is historisch
Met de immigranten kwamen het Boeddhisme, het Hindoeïsme, de Islam en, het Javanisme naar Suriname. ‘Het Javanisme is leverancier van het culturele leven en draagt in belangrijke mate bij aan het multiculturalisme van de Republiek. Het is een geërfde identiteit die gedurende duizenden jaren is gegroeid. De publieke uitingen van religieuze gezindheid moeten aangewakkerd worden om onze verscheidenheid aan cultuur te verstevigen. Met de Sasi Sura Nationale Dag is niet alleen het rechtsgevoel van de Javanisten bevredigd, maar heeft Suriname nu ook een betere culturele balans dan voorheen.’

error: Kopiëren mag niet!