Simons, Gajadien en Finisie naar Panama City

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en de DNA-leden Asiskumar Gajadien en Frederik Finisie zijn woensdag naar Panama City afgereisd voor het bijwonen van een vergadering van de ParlAmericas. Vertegenwoordigers van alle 35 lidstaten van de Amerika’s zullen van 3 tot 5 augustus vergaderen over het thema ‘Parlementaire actie om klimaatverandering te stoppen’. De delegatie is in het weekend weer terug. Vertegenwoordigers zullen een ontmoeting hebben met vakspecialisten om te praten over onder andere de aanpassing van geldende wetgeving en innovatieve vooruitzichten inzake klimaatverandering. Op de laatst gehouden COP21 wereldklimaattop in Parijs, is overeengekomen om de opwarming van de aarde ver onder de twee graden Celsius te houden. Dit betekent dat er drastische maatregelen getroffen zullen worden en een radicale ommekeer zal moeten plaatsvinden in het omgaan met het milieu. Hoewel Suriname weinig tot geen broeikasgassen produceert die de aarde opwarmen, komt het land er niet onderuit om ook maatregelen te treffen. Suriname zit namelijk ook in de gevarenzone en merkt nu al de gevolgen van het steeds warmer worden van de aarde. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor Suriname dat een risicoland is. Op de vergadering van ParlAmericas wordt besproken wat parlementen kunnen doen om de wetgeving aan te scherpen. Er wordt ook gekeken naar voorbeelden waar met succes maatregelen zijn getroffen. De rol van de parlementen zal onder de loep worden genomen.
FR

error: Kopiëren mag niet!