Sapoen is nog ‘lekker’ binnen de coalitie

Assembleelid en PL-overloper Raymond Sapoen voelt zich nog degelijk ‘lekker’ binnen de huidige regeercoalitie. De politicus zegt aan Dagblad Suriname dat de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) onder leiding van hem en collega Diepakkoemar Chitan zich niet laten ontmoedigen door de perikelen die zich onlangs hebben afgespeeld tussen de partij voor Democratie Ontwikkeling on Eenheid (DOE) en de Nationale Democratische Partij (NDP) die ertoe heeft geleid dat de partij van Carl Breeveld door president Desi Bouterse uit de coalitie is gezet. “De zaak van DOE is iets dat je als coalitiepartner niet veel kan zeggen, omdat de zaak breed genoeg binnen de partij als de coalitie is uitgemeten. Natuurlijk moet altijd in acht worden genomen dat de eind- en hoofdverantwoordelijkheid constitutioneel bezien nog altijd bij de president berust en hij altijd naar zijn eigen bevindingen mag handelen. Ik denk dat elke partij die drager is van welke coalitie dan ook weet wat de hoofdlijnen zijn waarover er vooraf consensus moet bestaan. Het is daarom altijd goed om vooraf calculaties te maken, zonder dat je eigen partijdiscipline wordt opgegeven. Wij weten dat heel goed”, zegt Sapoen. De politicus memoreert dat zijn groep al een jaar in de coalitie zit en ondanks de vele botsingen met de Pertjajah Luhur (PL) nog sterker is geworden. Zondag zal het eenjarig bestaan van de HVB middels een feestmanifestatie op Clevia worden gevierd.
‘Wij hebben een goede relatie wanneer het gaat om belangrijke dingen’
Op de vraag hoe de relatie onderling binnen de coalitie is, zegt Sapoen dat de HVB een goede relatie heeft wanneer het gaat om de belangrijke dingen die ervoor moeten zorgen dat de ontwikkeling van het land op gang moet worden gebracht. Op dit moment weet hij dat de totale coalitie zich zorgen maakt om de heersende crisis en alle medewerking verleent bij het oplossen hiervan. Zo heeft de HVB volgens hem ook ertoe bijgedragen dat het Stabilisatie- en Herstelplan realistisch en financierbaar is gemaakt, waardoor het ook kan inspelen op de acute nood van deze crisis.
FR

error: Kopiëren mag niet!