Hindori: “Borstvoeding is ingebouwd door de Schepper”

De Borstvoedingsweek officieel gelanceerd in St (5)
De Borstvoedingsweek officieel gelanceerd in St
De Borstvoedingsweek officieel gelanceerd in St (2)
De Borstvoedingsweek officieel gelanceerd in St (3)
De Borstvoedingsweek officieel gelanceerd in St (4)Gisteren was de launch van de Borstvoedingsweek in het pas 100 jaar geworden Sint Vincentius Ziekenhuis. De Internationale Borstvoedingsweek wordt jaarlijks gememoreerd van 1 tot en met 7 augustus in meer dan 170 landen met als doel borstvoeding te stimuleren ter verbetering van de gezondheid van baby’s wereldwijd. Het thema van het jaar ‘Borstvoeding, een sleutel tot duurzame ontwikkeling’ is gekozen om aan te geven dat er nagedacht moet worden over de waarde van ons denken vanaf de geboorte. Dit jaar focust de Borstvoedingsweek op een van de 17 doelstellingen van de duurzame ontwikkeling (SDG).
Algemeen directeur Manoj Hindori van Sint Vincentius Ziekenhuis stelt dat borstvoeding en ziekenhuizen met elkaar samengaan, omdat bevallingen nu eenmaal in ziekenhuizen plaatsvinden. Dit brengt een speciale verantwoordelijkheid mee voor de ziekenhuizen. Een van de aspecten van moederschap is het geven van borstvoeding. “Borstvoeding is de meest natuurlijke manier om een baby te voeden. Het is ingebouwd door onze Schepper. Bovendien is hij gratis, wat een geweldige bijdrage levert in vooral deze moeilijke tijd”, zegt Hindori. Een der duurzame doelen, te weten doel nummer drie, stelt ‘zorgen voor een gezond leven en een goede start moet vanaf de geboorte plaatsvinden’. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk borstvoeding is voor het bewerkstelligen van de duurzame ontwikkeling van het land.” Door de Unicef en WHO is vanaf 1991 de Baby Friendly Hospital Initiative ontwikkeld voor alle ziekenhuizen. Het doel is dat borstvoeding op alle mogelijke manieren in het ziekenhuis wordt gestimuleerd. Hierbij is gesteld dat ziekenhuizen een duidelijk beleid moeten hebben ten aanzien van borstvoeding, waarbij het personeel getraind zal moeten zijn ten aanzien uitvoer van het beleid. Ook moeten ziekenhuizen zorgen voor voorlichting naar zwangere vrouwen toe omtrent de voordelen van borstvoeding. Baby’s moeten gelijk na de geboorte borstvoeding van de moeder krijgen. De directeur gaf aan dat ten aanzien van deze voorwaarden het ziekenhuis die committering nog niet heeft gemaakt. De directeur haastte zich echter aan te geven dat er per direct een begin gemaakt zal worden om die committering te maken om een babyvriendelijk ziekenhuis met de genoemde voorwaarden te worden.
Wereldwijd krijgen slechts 31% baby’s borstvoeding
Volgens de Paho-vertegenwoordiger Yitades Gebre krijgt wereldwijd slechts 31% van de baby’s borstvoeding. Het levenslange effect van borstvoeding verbetert de productiviteit en verhoogt de intellectuele ontwikkeling. Borstvoeding is de beste manier om kinderen die voedingsstoffen te geven die ze nodig hebben. Zuigelingen moeten borstvoeding gedurende tenminste 6 maanden krijgen. Moeders moeten hun kind veel vaker en zelfs tot 2 jaar borstvoeding geven. Borstvoeding beschermt tegen infecties. In dit opzicht is er gekeken naar de Zika-uitbraak, die in vele delen van Zuid-Amerika is geconstateerd. In gebieden waar de Zika-uitbraak is geconstateerd, worden moeders geadviseerd om meer moedermelk te geven aan hun kinderen. Kinderen moeten binnen een uur van geboorte borstvoeding krijgen. “Als we algemeen meer borstvoeding kunnen geven, kunnen we ongeveer 823,000 sterfgevallen onder kinderen voorkomen, evenals 20.000 sterfgevallen van borstkanker. Dat is de reden waarom overheden en andere organisaties de verantwoordelijkheid moeten nemen om het kind als hoogste standaard te plaatsen”, aldus Gebre.
Minister Pengel: “Ik heb er zelf ook van genoten”
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid gaf tijdens zijn toespraak aan als geen ander te weten hoe belangrijk het is dat een kind borstvoeding krijgt. “Ik heb er zelf ook van genoten”, vertelde de minister. Maar zonder meer is borstvoeding een van de belangrijkste zaken bij de groei van het kind. De gezondheidszorg is zowel belangrijk voor de Staat als de burger. De zorg moet beschikbaar en bereikbaar blijven voor alle generaties. Vandaar dat het ministerie streeft naar een gelijkwaardige waarborging van de gezondheidszorg. Het geven van borstvoeding voorkomt een heleboel ziekten en geldt als de natuurlijke vaccinatie. “Dit is ook een concept waarin het ministerie gelooft”, zegt de minister. “Het ministerie zal samen met De Nationaal Assemblee moeten werken aan betere wet- en regelgeving en samen met het bedrijfsleven in het creëren van mogelijkheden voor moeders om hun kinderen borstvoeding te geven”, aldus Volksgezondheidminister Pengel.
First lady Ingrid Bouterse – Waldring voegde aan dit geheel toe dat het vooral belangrijk is elk kind een goede start te bieden. Zij vindt dat om dit te bereiken er in het kader van een integraal beleid gedacht moet worden. Onder de Early Childhood Development ofwel Vroege Kinderontwikkeling (ECD) wordt verstaan een brede, integrale benadering van de ontwikkeling van alle kinderen op lichamelijk, verstandelijk, sociaal, emotioneel, cultureel en spiritueel gebied met een samenhangend pakket aan zorg- en dienstverlening en dat staat namelijk hoog op de agenda van deze regering. Echter is de uitvoering van een integraal beleidsprogramma nieuw voor Suriname. Van de IDB is een grant ontvangen om dit integraal voor te stuwen. De first lady die in de stuurgroep zit, geeft aan dat bij de uitvoering er gelet zal worden op de geboorteregistratie en de zorg en begeleiding van het kind thuis en het stimuleren van vaardigheden. Het promoten van borstvoeding is hierbij ook een belangrijk initiatief.

error: Kopiëren mag niet!