Onduidelijkheid rondom schoolpakketten

De jonge minister van Sport en Jeugdzaken komt uit een systeem waar de politiek het Nationaal Jeugdinstituut heeft geïnfiltreerd en verziekt. Jongeren hebben geen vertrouwen meer in het NJI inclusief het Nationaal Jeugdparlement. De jongeren hebben het door dat het systeem verziekt en verlamd is door de politiek. Aan beide zijden van het politieke spectrum wordt er nu gejaagd om de jongeren die leren om ‘om de hete brij te draaien’ en ‘uit het hoofd te kletsen’. Sommige jongeren spelen in hun persoonlijk belang met het spel mee. Dat het vertrouwen aan het wegvagen is, bleek recent ook toen de jongeren bijeen moesten komen in Paramaribo tijdens een jaarlijks congres. De jongeren van Paramaribo, die de plek relatief gemakkelijk kunnen bereiken, lieten het afweten. Dat was een statement dat er geen vertrouwen is in de jongerenvertegenwoordigers zelf. Ze zijn teveel op de politici gaan lijken die verdacht zijn de samenleving te hebben vernietigd en daarmee nog doorgaan. Overigens is er ook het gerucht dat een DNA-lid dat uit het jongereninstituut voortkomt een njang heeft gemaakt door het eten te verzorgen, een bericht dat niet geverifieerd is. De jongeren die vertegenwoordigers zijn, gebruiken de instituten voor hun eigen belang, om zich te rijpen om daarna via de politiek op jacht te gaan naar goedbetaalde banen waarvoor men niet altijd berekend is. Zo is onze minister van Jeugd- en Sportzaken ook minister geworden. Voor zijn ministerschap waren er al berichten dat de jongeman zich alleen maar inzette voor politieke winst in zijn toenmalige hoedanigheid. Waar er geen politieke winst te behalen viel, daar zette deze jongeman zich niet voor in. Zijn missie was om de jongeren te winnen voor de partij, niet voor Suriname. De berichten luiden dat de minister zijn bescheiden activiteiten voor partijgelieerde jongeren, aan het voortzetten is, nu op een grotere schaal. De begroting die hij tot zijn beschikking heeft, is nu immers veel ruimer. Een recent voorbeeld van een zeer vaag en dubieus project is dat van de schoolpakketten. Deze zullen willekeurig te bepalen door een zogenaamde commissie landelijk worden verdeeld. De inschrijfplaatsen zijn nog niet duidelijk, dus men weet nog niet waar ouders zich moeten aanmelden. Daarover wordt geheimzinnig gedaan. Het is wel duidelijk dat de 35.000 pakketten die men wil uitdelen, niet genoeg zijn voor alle kinderen van Suriname. Er is een commissie die inschrijvingen zal beoordelen. Rijke ouders oftewel ouders die het zich kunnen veroorloven, zullen niet in aanmerking komen voor pakketten voor hun kinderen. Wie in de commissie zit is onbekend. Welke criteria men zal aanleggen om de pakketten te verdelen zijn niet vastgesteld, althans die zijn zodanig dat men het niet met het volk kan delen. Ouders die voor meerdere kinderen een verzoek indienen zullen maar voor 2 – 3 kinderen een pakket ontvangen. Wanneer 2, wanneer 3, dat weet men ook niet.
Frappant is dat men de schoolleiders buiten dit project houdt, terwijl het juist deze personen zijn die precies weten wat de achtergrondsituatie van de kinderen is. Men wil dit project uitvoeren via rr-leden. Nu is bekend dat door de verschillende rr-leden in de districten een verbeten strijd afgelopen jaar is gevoerd om te bedelen naar de stemmen van de burger. De doorgaans minder geschoolde rr-leden hebben elkaar met primitieve middelen bestookt en zijn hier en daar met elkaar op de vuist gegaan. Uit de praktijk is al bekend dat de rr-leden vanuit de regeringspartij in de buurten steeds op zoek gaan naar de partijleden. Voor burgers die neutraal zijn, politieke bijeenkomsten uitdrukkelijk hebben vermeden of duidelijk behoren tot een verliezende/andere partij, is de drempel enorm hoog. De 35.000 pakketten worden gefinancierd door belastingmiddelen. De beschrijving van de schoolpakketten met tassen, uniformhemden, schriften etc. moet dicht bij de SRD 150 zijn. Dat betekent dat alleen aan de pakketten alleen meer dan SRD 5 miljoen zal zijn besteed. Daar komen nog bijkijken de tripjes en de logistieke kosten zoals bij het inpakken. De rr-leden zullen zeer waarschijnlijk in samenwerking met deze minister het geld kanaliseren in de richting van de partijgenoten en hun kinderen. Dat ingrediënten zijn door de vage regels en omstandigheden alleszins aanwezig. Door de burgerij is er een oproep gedaan dat het uitpikken van de kinderen die ondersteund moeten worden, via de school moeten lopen. De minister en zijn entourage zijn daar niet gevoelig voor, om duidelijke redenen. Welke instructies aan de rr-leden zijn gegeven zijn ook niet gedeeld met de samenleving, omdat deze instructies het daglicht schuwen. In DNA zal deze zaak aan de orde komen en de uitdrukking ‘corruptiefaciliterend beleid’ zal weer aan de orde komen. Het Surinaamse kind wordt alzo gediscrimineerd op basis van de politieke overtuiging (of het ontbreken daarvan) van de ouders.

error: Kopiëren mag niet!